8.4.2 Duurzame samenleving

Claude Lévi-Strauss De wereld is zonder de mens begonnen en zal zonder hem eindigen.
Omraam Mikhaël Aïvanhov: Wat niet van binnenuit komt, is niet duurzaam.
Friedrich Nietzsche: Zie, ik leer u de Übermensch! De Übermensch is de zin der aarde. Ik bezweer u, mijn broeders, blijft de aarde trouw en gelooft niet degenen, die u van bovenaardse verwachtingen spreken! Giftmengers zijn zij, of zij het weten of niet. Levensverachters zijn zij, afstervenden en zelf vergiftigden, die de aarde moede is: dat zij heengaan! (Also sprach Zarathustra)
Alfred North Whitehead stelt dat het zowel juist is te zeggen dat God de wereld heeft geschapen als dat de wereld God schept.
Carl Jung: Mijn leven is de geschiedenis van een zelfverwerkelijking van het onbewuste.
In de archetypen zijn alle ervaringen gegeven, die sinds de oertijd op deze planeet zijn voorgekomen.
Alleen dat wat iemand werkelijk is heeft helende kracht.
Tot persoonlijkheid kan niemand opvoeden, die dat zelf niet is.
Er is geen licht zonder schaduw en geen psychische heelheid zonder onvolmaaktheid.
Het enige dat er mis is met deze wereld is de mens.
P. Krishna: De wanorde die we om ons heen zien in de maatschappij is een projectie van de wanorde die aanwezig is in het menselijk bewustzijn.
Emmanuel Macron: The Paris agreement remain irreversible and will be implemented not just by France but by all the other nations. We will succeed because we are fully committed, because wherever we live, whoever we are, we all share the same responsibility: make our planet great again.

Antropisch principe (Éne werkelijkheid, 'Macro en Micro', Non-lokaal bewustzijn)

H.P. Blavatsky: Het heelal en alles, zowel het morele, mentale, fysieke, psychische als geestelijke, erin berust op een volmaakte wet van evenwicht en harmonie. (De Sleutel tot de Theosofie blz. 175)
Omdat mensen kinderen van het heelal zijn, die alle kwaliteiten, kenmerken, krachten en functies die het heelal op een macrokosmische schaal bezit ook hebben en zich daarmee belichamen, is het gemakkelijk door onzorgvuldig denken het idee binnen te laten sluipen dat de goden kopieën van mensen moeten zijn.
Ralph Waldo Trine: In jezelf ligt de oorzaak besloten van, ongeacht wat je leven binnenkomt. Tot de volledige realisatie komen van je eigen ontwaakte innerlijke krachten, is in staat zijn om de voorwaarden in je leven in exacte overeenstemming te brengen met hoe je het zou willen hebben.
Prof. Hofstede: De menselijke natuur is wat alle menselijke wezens met elkaar gemeen hebben.
Peter principle: In a hierarchy every employee tends to rise to his level of incompetence.

Antropisch principe
Volgens de hermetische spreuk 'Zo boven, zo beneden' (zie het menu) komen de eigenschappen van de geestelijke wereld, als de oorzaak ervan, tot uitdrukking in de eigenschappen van de stoffelijke wereld. Het gaat om de oude, esoterische wet van de overeenstemming: de schepper brengt zichzelf in zijn schepping tot uitdrukking.
Natuurconstanten
Het 'antropisch principe' is een denkbeeld over de betekenis die het heelal heeft voor de mens, dat is voortgekomen uit de bevindingen van natuurwetenschappers omtrent de zogenaamde 'natuurconstanten'. Een natuur(kundige)constante vormt een vast onderdeel van een wetenschappelijke formule, waarmee natuurkundige berekeningen kunnen worden gemaakt.

Lazarus (EO 26 mei 2022 NPO2):
Acteur, schrijver en docent Abbie Chalgoum kwam als peuter naar Nederland, maar blijft zoeken naar zijn thuis. In het orthodox-islamitische gezin was zijn vader
een tiran en was geweld aan de orde van de dag. Nu is hij zelf vader en komt de thematiek van De Verloren Zoon wel heel dicht bij. Marleen Stelling neemt hem mee naar de vertolking van het schilderij van Rembrandt in een tableau vivant. Welke rol trekt hem aan, en stapt hij 'in' het schilderij?

Hans Kröder Duurzame ontsluiering (BRES#324 Ontdekkingen nov/dec 2020 p. 53):
Maar wat is nu de meest opzienbarende duurzame ontdekking van onze tijd?
Is die eigenlijk wel te benoemen? Ik kan u uiteraard alleen mijn persoonlijke visie geven. En die is wij ontdekken dat we alleen samen een duurzame wereld kunnen creëren. Zowel lokaal, regionaal, landelijk als wereldwijd. Wij zijn - ondanks alle eigen leefbubbels - afhankelijk van elkaar, en van alles wat leeft. Wat een prachtige ontsluiering!

Die andere crisis (Bert Wagendorp Volkskrant 21 oktober 2020 p. 2):
Maar intussen bleek ook dat de landen die deel uitmaken van de G20, 19 landen en de EU, ongeveer tien keer zoveel coronasteun verlenen aan de fossielebrandstoffenindustrie dan aan de transitie naar duurzame energie. De G20 zijn goed voor 90 procent van het wereldwijde bruto nationaal product, 80 procent van de wereldhandel en tweederde van de wereldbevolking. Zolang er binnen dat enorme blok geen radicale omslag plaatsvindt, verandert er niets, althans veel te weinig.
Waarom dat zo is weet ik niet, maar ik vermoed dat het heeft te maken met gevestigde belangen die geen financieel belang hebben bij een transitie maar wel een grote politieke invloed. De kans dat we straks zijn verlost van corona maar nog wel zitten opgescheept met een verhevigde versie van die andere crisis, wordt er helaas wel groter door. Misschien helpt het als we de gevolgen daarvan net zo nauwgezet gaan bijhouden als die van de pandemie, en de slachtofferstand dagelijks in de krant zetten.

Economie Slim regelen (Dirk Bezemer De Groene Amsterdammer 22 oktober 2020 p. 9):
Veilingen worden veel gebruikt bij het verdelen van het recht op exploitatie van gemeenschappelijke middelen, ook wel common pool resources genoemd. Denk aan water, elektriciteitsnetwerken, het radiospectrum, visrechten en delfstoffen. Traditioneel waren die in handen van de staat, maar sinds de jaren tachtig wordt er veel geprivatiseerd, vaak via veilingen.
De prijs ging naar Paul Milgrom en Robert Wilson voor hun
innovatieve verbeteringen van de theorie van veilingen. Hoe zorg je ervoor dat waterrechten in goede handen komen, voor de juiste prijs, en ook daarna met de juiste gevolgen?
Het is ironisch dat in 2009 de Nobelprijs ook al werd uitgereikt voor onderzoek naar gemeenschappelijke middelen, van heel andere snit. De laureate, Elinor Ostrom, zag juist het probleem dat het privatiseren van gemeenschappelijke middelen vaak heeft geleid tot uitbuiting van eindgebruikers en superwinsten bij de nieuwe eigenaars.
Ostrom stelde een alternatief voor: ze ontwikkelde modellen waarbinnen gemeenschappen –
die noch staat, noch markt zijn – de gemeenschappelijke middelen beheren. Ze was geen ingenieur die praktische problemen oploste. Ostrom was politiek econoom. Ze ontwikkelde een theorie over eigendomsstructuren die ons helpen verstandig om te gaan met onze sociale en natuurlijke omgeving. Praktische problemen oplossen is natuurlijk prima. Als we maar niet vergeten dat niets zo praktisch is als een goede sociale theorie.

In het nieuws Gaat een burgerberaad de klimaatcrisis oplossen? (Jaap Tielbeke De Groene Amsterdammer 22 oktober 2020 p. 5):
‘Dat is het verschil tussen China en onze democratie’, schrijft cabaretier en filosoof Tim Fransen in een briefwisseling: ‘China kan maatregelen opleggen die het publiek heeft te aanvaarden.’ Bij hem begint het geloof in de liberale democratie te wankelen.
Een oplossing die de laatste tijd momentum heeft is een burgerberaad over het klimaat. ‘In zo’n beraad kan een dwarsdoorsnede van de samenleving serieus meepraten over de uitvoering van het klimaatakkoord’, schreven de pleitbezorgers afgelopen week in een open brief in de Volkskrant.
Het is te hopen dat het een doorbraak kan forceren, want alleen wanneer de politiek de klimaatcrisis met dezelfde urgentie behandelt als David Attenborough en Greta Thunberg kunnen we nog geloven in een goede afloop van the biggest story in the world.

Profiel: David Attenborough
‘Majestueus en magnifiek in zijn eigen woud’ (Joost de Vries De Groene Amsterdammer 22 oktober 2020 p. 42-46):
David Attenborough vond de natuurdocumentaire zo’n beetje uit. Maar hoe groot zijn liefde voor flora en fauna ook is, volgens critici kijkt hij weg van de destructieve invloed van de mens op het milieu. Tot nu. Met Een leven op onze planeet trekt Sir David keihard aan de bel.
Vandaar misschien dat zijn nieuwe boek, en de bijbehorende Netflix-film, A Life on Our Planet, als zo’n ongelooflijke klap aankomt – en zo inslaat bij de pers. Op zijn 94ste zegt hij ineens:
onze tijd is op. Mochten we op deze planeet willen overleven, dan moet het roer nu om.
Een leven op onze planeet is rouwarbeid, anders kun je het niet noemen. Attenborough begint de film en het boek in Pripyat, Oekraïne, waar ooit de Tsjernobyl-reactor explodeerde en de grootste manmade natuurramp plaatsvond: My name is David Attenborough and I’m 93.’ Hoeveel Attenborough-fans zullen bij die woorden al in huilen zijn uitgebarsten?

David Attenborough Een leven op onze planeet een terugblik en een toekomstvisie Zijn laatste programma, Planet Earth II, is de meest bekeken natuurdocumentaire aller tijden.
Ook vertelt Attenborough over de verwoestende veranderingen die hij in al zijn jaren met eigen ogen heeft gezien. Een actueel boek met dringende, maar hoopvolle boodschappen voor de toekomst. Kijk door de ogen van de man die de natuur een stem gaf.

Geef ons meer Greta's (Mohammed Benzakour Volkskrant 4 oktober 2019 p. 22):
Greta Thunberg wil haar publiek niet behagen. Daarmee is haar boodschap krachtiger dan die van David Attenborough of Al Gore. Haar mentale handicap is haar kracht.
Correcte praatjes
Hier komen we tot het sublieme van Greta’s kracht – en daarmee het sublieme van alle autisten van deze wereld:
ze spelen het sociale spelletje niet mee. Politiek en sociaal correcte praatjes komen niet voor in het vocabulaire van een autist. Ze lachen niet mee, ze praten niet mee, zetten geen masker op. Borrels, partijtjes, netwerkrecepties, geliefd door lieden die grossieren in wufte, opschepperige small talks, autisten gruwelen van deze plekken. Hun tong is hun hart. Zonder vleugje decorum of narcisme. Zonder snippertje ego of snoeverij.

Greta Thunberg, het gezicht van klimaatactivisme Het spotlight-effect (Joost de Vries Groene Amsterdammer 3 oktober 2019 p. 14-15):
Niemand hamert zo indrukwekkend op de klimaatcrisis als de zestienjarige Greta Thunberg. Maar als we onze hoop van haar laten afhangen, creëren we een groot probleem.
Het levensgrote probleem van de klimaatcrisis is dat ze bijna geen empathie toestaat, omdat het niet over een mens gaat, maar over álle mensen. Bloom citeert Annie Dillard, die ooit schreef: ‘Er lopen nu 1.198.500.000 Chinezen rond. Om even te voelen wat dit betekent – neem jezelf, in al je individualiteit, eigenaardigheid, complexiteit en liefde – en vermenigvuldig dat met 1.198.500.00. Zie je? Hartstikke makkelijk.’ Je kunt er alleen abstract over nadenken.
Inmiddels lopen er trouwens 1,384,688,986 Chinezen rond. Bij elkaar opgeteld stoten ze 27 procent van alle CO2 uit, wat niet wegneemt dat wij Nederlanders per persoon (11,5 kiloton CO2) aanzienlijk vervuilender zijn. Ook dat is een
tegenstrijdigheid van de klimaatcrisis: we zijn allemaal slachtoffer en dader tegelijk.

Een botsing van twee werelden (Michael Persson Volkskrant 24 september 2019 p. 7):
Het is Greta Thunberg versus Donald Trump, maandag tijdens een speciaal ingelaste klimaattop van de Verenigde Naties. Het filmpje spreekt boekdelen.
Het is een ontmoeting die geen ontmoeting is, op de plek die toch is gemaakt om de wereld bij elkaar te brengen.
De Verenigde Staten ontsprongen de dans, omdat die de VN-conventie over de rechten van het kind niet hebben ondertekend. Isolationisme werkt soms, weet ook president Trump. Hij was na een paar minuten alweer van de klimaattop vertrokken, zonder verder een woord te hebben gewisseld.

Onderzoek De Fishrot Files
Vissen in troebel water (Bram Logger en Parcival Weijnen De Groene Amsterdammer 22 oktober 2020 p.26-31):
Het IJslandse visserijconcern Samherji kocht op grote schaal Namibische politici om in ruil voor visrechten. De ‘Fishrot-affaire’ kwam aan het licht dankzij een IJslandse klokkenluider. Ook de Nederlandse visserijgigant Parlevliet & Van der Plas duikt op in het corruptieschandaal. De cijfers getuigen van goed ondernemerschap, maar het bedrijf krijgt ook regelmatig slechte pers. In 2013 bracht een Duitse stuurman in dienst van PP een schaduwboekhouding naar buiten. Daaruit zou blijken dat Parlevliet & Van der Plas tijdens een drieweekse visreis meer dan anderhalf miljoen kilo dode haring terug de zee in gooide. Volgens de stuurman ging het om kleine harinkjes die, omdat ze te weinig opbrengen, ruimte moesten maken voor grotere exemplaren. Deze oneigenlijke invulling van de quota, highgrading, is slecht voor de vispopulatie en daarom streng verboden. De Duitse visserij-inspectie deed onderzoek, maar vond onvoldoende bewijs om tot vervolging over te gaan.
Maar in de nazomer van 2018 komt daar een tweede begunstigde bij: dan koopt Parlevliet & Van der Plas uit Katwijk voor een schamele vijftigduizend euro de helft van de aandelen in Atlantex. Diek Parlevliet en de gebroeders Freek en Dirk van der Plas treden toe tot het management.

Amerika is een grap (Maartje Laterveer Volkskrant 27 juni 2020 Zaterdag p. 2-5):
Oud-diplomaat en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright ziet met lede ogen aan hoe de VS hun internationale positie verbroddelen. Hoog tijd voor een machtswissel dus.
Professioneel bleef ze dezelfde doelen nastreven als toen ze in de regering zat: het bevorderen van democratie in de wereld en het mondig maken van vrouwen. Verschillende partijen bedelden om haar adviezen, van denktanks en de Georgetown Universiteit tot het Congres, ze werd zelfs door haar goede vriend Václav Havel gevraagd president te worden van Tsjechië. Op alles, behalve dat laatste, zei ze ja, en ze begon samen met drie anderen een internationaal adviesbureau: The Albright Group (TAG).

Stekel De andere Václav (Olaf Tempelman Volkskrant 8 mei 2019 p. 19):
De ene Václav is de andere niet. Timothy Garton Ash omschreef wijlen de Tsjechische president Václav Havel als subtielste politicus die hij ooit ontmoette en Václav Klaus, in dezelfde tijd premier van Tsjechië, als de lompste. Welke Václav begin jaren 90 zijn stempel drukte op Tsjechië, laat zich raden.
Klaus was in Nederland op uitnodiging van FvD en vertelde deze krant dat de Sovjet-Unie en de Europese Unie één pot nat zijn: beide nomenklatoera die altijd verkeerd zitten. Het goede nieuws voor tegenstanders van zulke nomenklatoera, is dat Klaus als premier liet zien dat één enkele man dogmatischer en botter kan zijn dan duizend apparatsjiks bij elkaar.
Jammer dat Klaus zichzelf in 2019 ook krediet geeft voor
mensenrechten in Tsjechië. De Václav die zich daar een leven lang voor inspande, heette Havel.

Politiek is theater. Zorg dat je dat vak verstaat, betoogde Václav Havel (Steven de Jong NRC 19 december 2011):
Politiek zonder een begin, midden en einde, zonder expositie, zonder loutering, zonder gradaties en suggestiviteit, zonder de transcendentie die zich ontwikkelt tot echt drama, met echte mensen, in een getuigenis van de wereld, is een gecastreerde, tandeloze politiek.
Met deze woorden zette de Tsjech Václav Havel in 1997 het verschil tussen bureaucratische politiek en bevlogen politiek op schrift. In dat laatste blonk de gisteren overleden hervormer niet alleen als dissident uit, maar ook als staatsman. Of zoals historicus Timothy Garton Ash gisteren schreef: “Hij werd de leidende acteur en regisseur van een toneelstuk dat de geschiedenis veranderde.”

Václav Havel Besef van het bovenzinnelijke*
*) Verkorte versie van een toespraak gehouden op 29 maart 1995 voor de National Press Club, Canberra, Australië, opgenomen in een nieuwe bundel van zijn essays, The Art of the Impossible: Politics as Morality in Practice [De kunst van het onmogelijke: Politiek als praktische ethiek] (Eng. vert. Paul Wilson, Alfred A. Knopf, New York, 1997)
Het vreemde is dat degenen die dat zeggen zowel gelijk als ongelijk hebben. Ze hebben zeker gelijk als ze zeggen dat de westerse wereld aan een gezagscrisis lijdt. Maar is die gezagscrisis een rechtstreeks gevolg van democratie? En als dat zo zou zijn, volgt daar dan uit dat een autoritair regime, een dictatuur of een totalitair stelsel boven een democratie is te prefereren? Dat is zeker niet het geval.
De tegenwoordige gezagscrisis is maar een van vele gevolgen van de algemene geestelijke crisis in de wereld van vandaag. Nu de mensheid haar eerbied voor een hogere, bovenaardse autoriteit heeft verloren, raakt ze noodzakelijk ook het ontzag kwijt voor alle aardse autoriteit. Daardoor verliezen de mensen tevens het respect voor hun medemensen en uiteindelijk voor zichzelf. Zo’n verlies aan bovenzinnelijk perspectief, waarmee alles op deze aarde verband houdt, leidt onvermijdelijk ook tot de ondergang van aardse waardestelsels. De mensheid is het zicht kwijtgeraakt op wat ik ooit de absolute horizon heb genoemd; als gevolg daarvan is alles in het leven betrekkelijk geworden.
En toch worden vanuit verschillende delen van de wereld, waaronder het gebied van de Stille Oceaan, vraagtekens gezet bij deze waarden; men voert aan dat men door één enkele cultuur is voortgebracht en niet zomaar massaal naar een andere cultuur kan worden overgeplaatst. Natuurlijk vindt men in het westen veel waarop iets is aan te merken, waarmee men wil aantonen dat deze waarden zwakke plekken hebben of ongeschikt zijn. Een typisch argument is dat de westerse democratie wordt gekenmerkt door een ernstige gezagscrisis en dat de samenleving zonder respect voor een autoriteit als middel om wet en orde te garanderen, is gedoemd uiteen te vallen.
Het vreemde is dat degenen die dat zeggen zowel gelijk als ongelijk hebben. Ze hebben zeker gelijk als ze zeggen dat de westerse wereld aan een gezagscrisis lijdt. Maar is die gezagscrisis een rechtstreeks gevolg van democratie? En als dat zo zou zijn, volgt daar dan uit dat een autoritair regime, een dictatuur of een totalitair stelsel boven een democratie is te prefereren? Dat is zeker niet het geval.
In culturen waar de democratische wortels nog ondiep zitten of waar de democratie tot dusver helemaal geen wortel heeft geschoten en waar een vrij individu praktisch niets betekent en de leider almachtig is, doen de leiders vaak een beroep op de eeuwenoude tradities van autoriteit in hun gebied en proberen hun dictatoriaal bewind te legitimeren door te beweren deze tradities voort te zetten.
Ook hier hebben ze zowel gelijk als ongelijk. Ze hebben ongelijk omdat wat ze voorstellen als de voortzetting van oude tradities in feite de ontkenning ervan is. Hoewel ze het natuurlijke gezag in herinnering brengen dat leiders kunnen hebben in hun cultuur, vervangen ze het door een onnatuurlijke autoriteit. In plaats van op charisma gebaseerd gezag, gezag als een innerlijk waargenomen en algemeen geaccepteerde hogere roeping, gezag dat wordt gekenmerkt door een hoge mate van verantwoordelijkheid voor hun zelfopgelegde taak – in plaats daarvan, vestigen ze de puur uiterlijke autoriteit van de zweep.

Václav Havel Het wonder van het Zijn: onze mysterieuze onderlinge afhankelijkheid (4 juli 1994)
Er zijn denkers die beweren dat als de moderne tijd begon met de ontdekking van Amerika, die ook in Amerika eindigde. Dit zou zijn gebeurd in het jaar 1969, toen Amerika de eerste mensen naar de maan zond. Vanaf dit historische moment begon er, naar men zegt, een nieuw tijdperk in het leven van de mensheid.
Ik denk dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat de moderne tijd voorbij is. Er zijn in deze tijd veel dingen die erop wijzen dat we in een overgangstijd verkeren waarin naar het lijkt, iets op weg is te verdwijnen, en iets anders op pijnlijke wijze wordt geboren. Het is alsof er iets aan het afbrokkelen, vergaan en opdrogen is, terwijl er iets anders, dat nog vaag is uit het puin oprijst.
Wat deze overgangsperioden kenmerkt, is een vermenging en samensmelting van culturen en een pluraliteit of parallellisme van intellectuele en geestelijke werelden. Het zijn perioden waarin alle consistente waardenstelsels ineenstorten, waarin wat tijd en plaats betreft ver uiteenlopende culturen worden ontdekt of herontdekt. Het zijn perioden waarin de neiging bestaat om te citeren, te imiteren en uit te weiden, in plaats van met gezag te spreken of zaken met elkaar in samenhang te brengen. Nieuwe zingeving ontstaat geleidelijk door de ontmoeting of het elkaar kruisen van vele verschillende elementen.
Politici mogen dan wel op internationale forums duizend keer herhalen dat de basis van de nieuwe wereldorde universeel respect voor de mensenrechten moet zijn, maar het zal niets uithalen zolang deze dringende opdracht niet voortkomt uit het respect voor het wonder van het Zijn, het wonder van het heelal, het wonder van de natuur, het wonder van ons eigen bestaan. Alleen degene die zich onderwerpt aan het gezag van de universele orde en van de schepping, die prijs stelt op het recht er een deel van te zijn en er deel aan te hebben, kan oprecht zichzelf en zijn naasten naar waarde schatten en zodoende tevens hun rechten erkennen.
Hieruit volgt logisch dat, in de multiculturele wereld van nu, de werkelijk betrouwbare weg naar coëxistentie, naar vreedzame coëxistentie en creatieve samenwerking, moet beginnen bij wat ten grondslag ligt aan elke cultuur en wat oneindig veel dieper ligt in hart en denken van de mens dan politieke meningen, overtuigingen, antipathieën of sympathieën: het moet geworteld zijn in zelf-transcendentie. Transcendentie als een hand die zich uitstrekt naar hen die ons na staan, naar vreemdelingen, naar de menselijke gemeenschap, naar alle levende wezens, naar de natuur, naar het heelal; transcendentie als een diep en vreugdevol gevoelde behoefte in harmonie te zijn zelfs met wat we zelf niet zijn, wat we niet begrijpen, wat in ruimte en tijd ver van ons verwijderd lijkt, maar waarmee we niettemin op mysterieuze wijze zijn verbonden, want samen met ons vormt dit alles een enkele wereld. Transcendentie als het enig reële alternatief voor vernietiging.

Václav Havel: De wereld in onze handen
Er is geen weg terug. Alleen een dromer kan geloven dat de oplossing te vinden is in het beknotten van de vooruitgang van de beschaving. De belangrijkste opgave in de komende tijd is iets anders: een radicale hernieuwing van ons besef van verantwoordelijkheid. Ons geweten moet de achterstand wegwerken die het heeft op ons verstand, anders zijn we verloren. Het is mijn vaste overtuiging dat er maar één manier is om dat te volbrengen: wij moeten ons ontdoen van ons egoïstisch antropocentrisme, onze gewoonte om onszelf te zien als heersers van het universum die het recht hebben te doen wat maar in ons opkomt.
Václav Havel Het wonder van het Zijn: onze mysterieuze onderlinge afhankelijkheid:
Wat maakt het Antropisch Beginsel en de Gaia-hypothese zo inspirerend? Heel eenvoudig dit: beide herinneren ons, in moderne taal, aan wat we allang hebben vermoed, aan wat we al heel lang hebben geprojecteerd in onze vergeten mythen en in wat misschien al altijd als archetype in ons sluimerde. Dat is het besef dat we verankerd zijn in de aarde en het universum, het besef dat we hier niet alleen voor onszelf zijn, maar dat we een wezenlijk deel zijn van hogere, mysterieuze entiteiten waarmee we beter niet kunnen spotten. Dit verloren gegane bewustzijn is gecodeerd in alle religies. In alle culturen leeft het, in allerlei vormen. Het is een van de grondslagen waardoor de mens zichzelf kan begrijpen, zijn plaats in de wereld, en uiteindelijk de wereld als zodanig.

Vaclav Havel – of de ‘morele omweg’ van een buitenstaander (Paul Scheffer Volkskrant 31 december 2011)
Hoop zonder optimisme, dat was de houding waarmee de voorman van Charta 77 zich in de lange jaren van uitzichtloosheid staande hield.
In zijn essays treffen we een sterk cultuurpessimisme aan, terwijl tegelijkertijd een filosofie van de hoop wordt bezongen. Naarmate de kans om te ontsnappen aan de algehele politieke en culturele neergang kleiner wordt, wint zijn pleidooi voor een moraal van de machteloze aan kracht.
Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is de cultuurkritiek van Havel: ‘Ik ben ervan overtuigd dat datgene wat ‘dissident’ genoemd wordt in het sovjetblok, een specifiek moderne ervaring is, namelijk de ervaring van het leven op de uiterste rif van de moderne, ontmenselijkte macht.’ Het totalitarisme staat niet op zichzelf, maar is ‘een bolle spiegel van de gehele moderne beschaving en een harde –misschien wel laatste – oproep tot een algemene herziening van haar zelfbeeld’. Zo gezien is het Oost-Europese socialisme de uitvergroting van een tendens die inherent is aan de gehele Europese beschaving.
De oorsprong van deze
cultuurcrisis zoekt Havel in de troonsbestijging van de moderne mens, die elke relatie met de natuurlijke leefwereld heeft verloren. In wat hij omschrijft als de ‘eerste atheïstische beschaving’, is de persoonlijke verantwoordelijkheid verdwenen achter een anonieme machtsuitoefening. ‘Als toppunt van dit alles schiep de mens de illusie van een wetenschappelijk te berekenen en zuiver technisch te verwezenlijken ‘welzijn voor allen’.’
Daartegenover stelt hij een filosofie van de hoop: ‘Hoop is een geestesgesteldheid, geen wereldgesteldheid.’ Aan het succes in de buitenwereld kan men niets afmeten: er zijn zaken waarvoor het waard is te lijden, ongeacht wat ermee wordt bereikt. In Brieven aan Olga gaat hij verder in op het verschil tussen hoop en optimisme: ‘Als ik het over geloof en hoop heb, bedoel ik niet optimisme in de gebruikelijke zin van het woord. Je kan je eenmens zonder geloof voorstellen die denkt dat alles goed afloopt en een mens met geloof die er rekeningmee houdt dat alles slecht afloopt.’ Hij hoort zelf bij het tweede slag mensen, zoveel is wel duidelijk.
De verwijzing naar ‘geloof’ is niet toevallig. Havel haakt naar een religieuze duiding van de wereld:
er is geen vergankelijkmenselijk bestaan zonder een onvergankelijke horizon. ‘Het werkelijke geloof is iets dat onevenredig veel dieper en geheimzinniger is dan welke optimistische (of pessimistische) emoties.’ Die afstand scherpt de blik: ‘Daarom is ook alleen een in diepere zin gelovig mens in staat de dingen zó te zien als ze werkelijk zijn en ze niet in de een of andere richting te vertekenen, hij heeft immers persoonlijk en emotioneel geen reden tot een dergelijke vertekening.’
Die onthechte houding bleek in de uitzichtloze situatie van het Tsjecho-Slowakije van de jaren zeventig en tachtig een grote kracht. Het cultuurpessimisme en een filosofie van de hoop komen bij elkaar in wat Havel een ‘antipolitieke politiek’ noemt, dat wil zeggen een politiek die op een moreel fundament staat. Charta 77 is in zijn opvatting geen poging tot een politieke oplossing van de crisis: ‘De enige logische en zinvolle weg voor de burger uit de morele crisis van de maatschappij is namelijk een morele weg.’ Havel noemt dat het streven naar ‘leven in waarheid’; je zou ook kunnen zeggen uit de nood een deugd maken.
Het is zinloos om in het gesloten universum van het totalitarisme een politieke confrontatie aan te gaan, daarvan is Havel al snel overtuigd. Een omweg is nodig. De weerstanden tegen de almacht van de staat moeten gezocht worden in de veelvormigheid die bij het leven hoort. Die ‘voorpolitieke’ wereld ondermijnt de eendimensionale macht, maar wordt er ook dodelijk door bedreigd. ‘Het is een door en door tweeslachtige situatie. En voor de totalitaire macht zelfs een zeer hachelijke. Deze versterkt weliswaar haar alomtegenwoordigheid, maar ook – paradoxaal genoeg – de alomtegenwoordigheid van wat zij wil onderdrukken...’

Four laws of Barry Commoner:
1.
Everything is connected to everything else. There is one ecosphere for all living organisms and what affects one, affects all.
2.
Everything must go somewhere. There is no "waste" in nature and there is no "away" to which things can be thrown.
3.
Nature knows best. Humankind has fashioned technology to improve upon nature, but such change in a natural system is, says Commoner, "likely to be detrimental to that system"
4.
There is no such thing as a free lunch. Exploitation of nature will inevitably involve the conversion of resources from useful to useless forms.

Een visionaire horzel, die zag dat alles samenhangt met alles (Jonathan Witteman de Volkskrant 5 oktober 2012, p. 25):
Deze week overleed
Barry Commoner (95), de man die milieuvervuiling op de politieke agenda wist te krijgen.
Als
Jolande Sap over Diederik Samsom foetert dat hij 'voor wat kralen en spiegeltjes' zijn groene idealen inlevert, of als Herman Wijffels zegt dat de economische crisis onlosmakelijk verbonden is met de ecologische crisis, staan ze op Commoners schouders. De bioloog met de borstelige wenkbrauwen wist met boeken als The Closing Circle als een van de eersten milieuvervuiling op de politieke agenda te krijgen.
De zelfbenoemde
'visionaire horzel' was niet bang zijn ideeën voor een vijandig publiek te verduidelijken. Arbeiders uit autofabrieken hield hij voor dat ze geldelijk gewin boven de volksgezondheid plaatsten. Ook ambtenaren van het milieuagentschap van de Amerikaanse overheid kregen ervan langs.
Maar zijn beroemdste polemiek vocht Commoner uit met de bioloog
Paul Ehrlich, schrijver van het invloedrijke boek The Population Bomb. Daarin waarschuwde Ehrlich, geïnspireerd door de Britse econoom Thomas Malthus (1766-1834), voor de gevaren van overbevolking voor het milieu en de toegang tot voedsel. Hij stelde onder meer voor mannen belastingvoordelen te gunnen als ze zich lieten steriliseren. Maar volgens Commoner was technologie de belangrijkste veroorzaker van vervuiling, niet overbevolking. De bevolking willen terugschroeven, schreef Commoner, was zoiets als een lekkend schip willen redden door de passagiers overboord te duwen. |Een visionaire horzel, die zag dat alles samenhangt met alles]] (Jonathan Witteman de Volkskrant 5 oktober 2012, p. 25):
Deze week overleed
Barry Commoner (95), de man die milieuvervuiling op de politieke agenda wist te krijgen.
Als
Jolande Sap over Diederik Samsom foetert dat hij 'voor wat kralen en spiegeltjes' zijn groene idealen inlevert, of als Herman Wijffels zegt dat de economische crisis onlosmakelijk verbonden is met de ecologische crisis, staan ze op Commoners schouders. De bioloog met de borstelige wenkbrauwen wist met boeken als The Closing Circle als een van de eersten milieuvervuiling op de politieke agenda te krijgen.
De zelfbenoemde
'visionaire horzel' was niet bang zijn ideeën voor een vijandig publiek te verduidelijken. Arbeiders uit autofabrieken hield hij voor dat ze geldelijk gewin boven de volksgezondheid plaatsten. Ook ambtenaren van het milieuagentschap van de Amerikaanse overheid kregen ervan langs.
Maar zijn beroemdste polemiek vocht Commoner uit met de bioloog
Paul Ehrlich, schrijver van het invloedrijke boek The Population Bomb. Daarin waarschuwde Ehrlich, geïnspireerd door de Britse econoom Thomas Malthus (1766-1834), voor de gevaren van overbevolking voor het milieu en de toegang tot voedsel. Hij stelde onder meer voor mannen belastingvoordelen te gunnen als ze zich lieten steriliseren. Maar volgens Commoner was technologie de belangrijkste veroorzaker van vervuiling, niet overbevolking. De bevolking willen terugschroeven, schreef Commoner, was zoiets als een lekkend schip willen redden door de passagiers overboord te duwen.

In zijn boek Intellectuele passies haalt Procee tot slot Ladislav Hejdaneck (p. 196/198) aan: ‘Bij hem was waarheid niet zozeer de overeenstemming van een uitspraak met de werkelijkheid als wel iets anders, een lonkend perspectief. En daar werd me duidelijk dat intellectuele passies meer te maken hebben met een poging om in de waarheid te leven dan met het in de greep krijgen van de waarheid. Hij legde de diepere betekenis van het begrip ‘in de waarheid leven’ uit. Het westerse perspectief werd door hem radicaal op z’n kop gezet.’.

Afscheid vanTsjechiës geweten’ (Jan Hunin de Volkskrant 24 december)
Op zijn best proberen ze de vijand met humor te lijf te gaan, zoals de
brave soldaat Svejk, de fictieve antiheld uit de roman van Hasek. Die dreef zijn meerderen tot wanhoop door hun bevelen letterlijk op te volgen. Die houding levert grote literatuur op, maar laat voor het idealisme van Havel weinig ruimte. Zoals door de Tsjechischeminister van Buitenlandse Zaken Karel Schwarzenberger tijdens de uitvaartplechtigheid werd opgemerkt leefde zijn vriend onder het motto: ‘Waarheid en liefde moeten leugen en haat overwinnen.’ Toch is er hoop. David Venclik (27), een geschiedenisleraar die wel naar de Burcht is gekomen, gelooft dat de dood van Havel iets heeft losgemaakt bij zijn landgenoten, zeker bij diegenen die niet belast zijn door het verleden. Tsjechië zou zijn integriteit goed kunnen gebruiken. Er gaat geen week voorbij of er duikt wel een of ander corruptieschandaal op.

Geef stem aan de aarde die het leven voedt (Kerstboodschap Beatrix Koningin der Nederlanden Volkskrant 27 december 2011)
Kerstmis, het feest van licht in duisternis, roept de verwachting op van vrede en welbehagen. Juist vandaag kan het verlangen hiernaar ons helpen gevoelens van onvrede en onbehagen te overwinnen en ons in te zetten voor een leven in harmonie met de medemens en de natuur.
Geen land kan er wél bij varen als mensen alleen zijn gericht op eigen gewin. Bij het bepalen van de waarde van alles moet daarom meer gelden dan geld alleen. Aan de nood van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen mag niet worden voorbijgegaan. Allen moeten kunnen méé-delen in welvaart. Bovendien moet in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst meetellen. Die ligt in beschermen van natuur en milieu, respect voor het culturele erfgoed en onderkennen van de immateriële waarden die zin geven aan beschaving.Met de afwegingen die nu worden gemaakt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel; niemandmag daarvoor de ogen sluiten.
Mahatma Gandhi zei eens: De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte.
Als schepselen begiftigd met verstand en geweten mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen in zorg voor de aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving. Verbondenheid met de naaste en met de wereld om ons heen heeft Jezus ons zelf voorgeleefd.Met de boodschap van vrede en welbehagen kan Kerstmis ons uittillen boven de angst en onzekerheid van deze tijd. Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe.

Koningin (Bert Wagendorp Volkskrant 26 december 2011)
Het politieke van de toespraak zat hem in het impliciete verzoek aan de politiek een visie te ontwikkelen, op de toekomst van de planeet en onze samenleving. Of in het impliciete verwijt dat die visie bij Rutte en zijn gedogers ontbreekt. Niet de samenleving verwijdert zich van de politiek, maar de politiek verwijdert zich van de samenleving. Ze is verstrikt in partijpolitiek geneuzel en gericht op gemakkelijk scoren.

Willem Scheepers Goed Voornemen: een Duurzaam Corporate Social Responsibility Beleid.
An increasing number of employers view Corporate Social Responsibility as key to long term success. A CSR strategy can influence almost everything an organisation does, and everyone with whom it has contact, including its own people, customers and suppliers.

Duurzaamheid als wereldbeeld Over de rol van wetenschap in maatschappelijke verandering (Studium Generale Universiteit Utrecht)
We leven in tijden van overvloed, terwijl je de grondstofschaarste al aan ziet komen. Denk aan oprakende olie en zeldzame metalen in je mobieltje. We profiteren in het Westen van een open economie, maar vrezen migranten en het verlies van een eigen identiteit. Ondertussen rijst de vraag of het onderliggende financiële systeem wel is gebouwd voor de lange termijn. Ook de mogelijkheden van de medische wetenschap zijn groter dan ooit, terwijl we niet in staat blijken de Q-koorts te voorkomen.

De hamvraag voor de 21e eeuw is hoe kan de aanwezige kennis met betrekking tot de bewustzijnsevolutie en de evolutietheorie van Darwin een duurzame samenleving bevorderen. De bewustzijnsevolutie en de evolutietheorie zijn twee gescheiden zaken, die elk een kant van de medaille verklaren.

Het rapport 'E i V' wil aantonen dat het wiel al is uitgevonden en dat het wel nuttig kan zijn van de geschiedenis te leren. Cultuuroverdracht, gedragsverandering, de wenselijk geachte mentaliteitsverandering kan alleen wat worden als we fouten durven maken, ze ruiterlijk toegeven en ervan leren. Solide, sterke ego’s durven hun fouten toe te geven. Grote ego’s geven externe omstandigheden de schuld. Dit geldt top down en bottom up, dus zowel voor de bestuurlijke elite als voor de man cq. vrouw in de straat.

Unificatietheorie Lama-model 
1. Zwaartekracht (M/V)3. MateriesymmetrieIntuïtieDenken
7. Hermeneutische cirkel ----5. Reflexief bewustzijn4. Holos, Anagogisch ----2. Logos, Letterlijk
||||
4.b Ether-paradigma ----6. Meta-leren1. Mythos, Allegorisch ----3. Theos, Moreel
4.a Tijdsymmetrie2. SpiegelsymmetrieVoelenGewaarworden

De geschiedenis leert dat de oplossing van de unificatietheorie al millennia bekend is. Het hangt er alleen maar vanaf hoe je het probleem formuleert. Op het snijvlak tussen geesteswetenschappers en natuurwetenschappers ligt het gemeenschappelijke raamwerk, de Unificatietheorie.

We moeten er net als het antropisch principe van uitgaan dat de dingen zijn zoals ze zijn, het leven, het ontwerp is zoals het is. In dit kader is het interessant te verwijzen naar de 'De vier wie-vragen' Genen zijn niet belangrijker dan organismen (Richard Dawkins, NRC Handelsblad 22 mei 2004). De vierde vraag gaat over de zin van het leven, de waarde van ons gedrag om te overleven. Om de continuïteit van het leven op aarde voor de mensheid te waarborgen gaat het primair om de eenheid der tegendelen (kwalitatieve as), de hemelse triade en de natuurlijke selectie ('Survival of the fittest'). Het ‘ieder voor zich’ is een doodlopend spoor.

Vier verschillende dimensies van duurzaamheid vormen de pijlers van het EDE-programma: Wereldvisie, Sociaal, Ecologie en Economie. Het Rad van Gaia laat van elke dimensie de belangrijkste onderwerpen zien:

'Survival of the fittest' wordt vaak verward met 'het recht van de sterkste'. Een organisme hoeft echter niet de 'sterkste' te zijn om betere overlevingskansen te hebben dan anderen. Een betere camouflage of beter vluchtgedrag kunnen overlevingskansen vergroten en er voor zorgen dat een organisme 'the fittest' is. Het dier dat het best is aangepast aan diens omgeving en daardoor de beste overlevingskansen heeft, is de 'fittest'.
Het betekent al helemaal niet dat de 'sterkste' het morele recht heeft te doen wat hij wil met de 'zwakkere' met de motivatie dat dat nu eenmaal zo werkt in de natuur.

De evolutietheorie van Darwin behandelt slechts het biologische aspect van het individuele, menselijke, waarnemende, dierlijke en plantaardige leven; elk de microkosmos van zijn hogere macrokosmos. Het is van belang ook het universum, de macrokosmos in het evolutieverhaal te betrekken. Het verhaal biedt geen blauwdruk van een ideale maatschappij (bijvoorbeeld gratis schoolboeken en crèches), maar wel een blauwdruk waarop een maatschappij kan worden gebaseerd. De schepping staat niet tegenover de evolutie, maar de evolutie maakt onderdeel uit van de schepping.

De mens maakt deel uit van de natuur en neemt met zijn zelfbewustzijn, het reflexieve bewustzijn een bijzonder plaats in binnen de natuur. Door zijn reflexieve bewustzijn is de mens zelf verantwoordelijk voor de wanorde, die in de maatschappij wordt aangetroffen en daarmee staat de mens weer buiten de natuur. De samenleving is dus geen afspiegeling van de schepping, van de natuur. De evolutie komt alleen een stapje verder wanneer de mensheid daadwerkelijk met de natuurlijke selectie, de zingeving van het bestaan rekening houdt. Het regelmechanisme, Zo boven, zo beneden, het 'imitatiegedrag' past de natuur strikt toe. Deze paradox was al bij de grote wijsgeren bekend. Hoe dom kunnen mensen zijn?

Darwin’s Evolutietheorie - Natuurlijke Selectie
Hoewel Darwin's Evolutietheorie een relatief jong archetype is, bestaat het evolutionaire wereldbeeld zelf al sinds de oudheid. Griekse filosofen in de oudheid, zoals Anaximander, postuleerden een ontwikkeling van leven uit niet-leven en de evolutionaire afkomst van de mens uit dieren. Charles Darwin voegde slechts iets nieuws toe aan een oude filosofie -- een plausibel mechanisme genaamd "natuurlijke selectie". Natuurlijke selectie werkt om voordelige genetische mutaties te behouden en te accumuleren.

Prof. van Peursen bespreekt al in zijn boek Cultuur in stroomversnelling uit 1975 het culturele leerproces ('Holisme in de biologie') aan de hand van het Trekkermechanisme. De hamvraag blijft waartoe zijn we op aarde?
Daarmee hangt samen wat is onze levensstijl? Kiezen wij als richtsnoer voor ons leven de zinloosheid van ons bestaan? Of kiezen wij het inzicht van niet-weten van Socrates als richtsnoer? Willen wij ons openstellen voor het inzicht van Eckhart dat de enige, onmetelijke, ongeschapen, eeuwige waarheid alleen te aanschouwen en te kennen valt door in een niet-weten te geraken? Met dat niet-weten bedoelt hij een veranderd weten, een niet-weten dat uit weten voortkomt. Om dat niet weten cirkelen onder meer de negatieve theologie en het Boeddhisme, denkrichtingen waarin de subject-object relatie wordt opgeheven. Die keuze is essentieel voor de wereld, waarin wij leven. Het gaat om behoedzaam met plant, dier en medemens, met de verscheidenheid om te gaan, of er zich niet om te bekommeren. De keus is aan ons.

Door de werkelijkheid verkeert te interpreteren kom je niet tot goede oplossingen. Omdat de snaartheorie slechts de materiële kant behandelt mag niet worden verwacht dat deze theorie over de éne werkelijkheid uitsluitsel geeft. Door alleen beide complementaire kanten, 'Ruimte en Tijd', 'Fysica en Metafysica', van de werkelijkheid te belichten komt de unificatietheorie, de relatie tussen de microkosmos en macrokosmos, tussen Natuur en God een stapje verder.

Materie of stof is de bouwsteen waaruit de (waarneembare) wereld is opgebouwd.
In de relativiteitstheorie worden massa en energie aan elkaar gelijkgesteld, aangezien massa in energie kan worden omgezet (annihilatie) en energie in massa kan worden omgezet. Het zijn dus uitwisselbare eenheden, de massa-energierelatie geeft deze weer.

Antropocentrisme is het tegengestelde van theocentrisme en binnen een andere filosofische context ook van ecocentrisme.
Niet de mens is het centrum van het eindige universum, maar de bewustzijnsevolutie.

Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het projectiemechanisme van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen?

De Éne werkelijkheid heeft betrekking op de wederkerigheid tussen Zo binnen, zo buiten en Zo boven, zo beneden, die met behulp van het reflexieve bewustzijn en de lemniscaat tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Om met het oplossen van de wereldvraagstukken een begin te maken is het van belang dat met de kenmerken spiegelsymmetrie en complementariteit van het reflexieve bewustzijn terdege rekening wordt gehouden. Deze kenmerken zijn een weerslag van '1.5 De blauwdruk van het leerproces'. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het "Wilber-Combs-rooster" gebruik.

De ‘le grand agent magique’ van Eliphas Levi correleert met de ongrijpbare patronen, schakelnetwerken van Prof. van Peursen en met de spiegelneuronen van Marco Iacoboni.

Naar men aanneemt spelen spiegelneuronen een rol bij het begrijpen en interpreteren van de acties van anderen en het leren van nieuwe vaardigheden door imitatie.
Marco Iacoboni Het spiegelende brein: spiegelneuronen zijn cellen in ons brein (preciezer: in de frontaalkwab en in de pariëtaalkwab erachter) die een voorwaarde vormen voor sociaal gedrag, omdat ze aan de basis liggen van imitatie en inlevingsvermogen. Ze zorgen ervoor dat we snel andere mensen begrijpen. Maar ze zijn geen ‘moreel goede’ neuronen. Ze staan ook aan de basis van verslaving en geweld.
Graag sluit ik aan bij de slotopmerking van
Marco Iacoboni in zijn boek Het spiegelende brein (p. 224):
Volgens mij zijn we op een punt aangeland waarop de resultaten van neurowetenschappelijk onderzoek een belangrijke en sterke invloed kunnen uitoefenen op onze samenleving en ons begrip van onszelf. Het wordt hoog tijd dat we deze optie serieus in overweging nemen. Onze kennis van de krachtige neurobiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan de menselijke gemeenschapszin is een waardevol middel om ons te helpen bepalen hoe we gewelddadig gedrag kunnen beperken, empathie vergroten en ons openstellen voor andere culturen zonder onze eigen cultuur te vergeten. Het is een gevolg van onze evolutie dat wij op een diep niveau met andere mensen verbonden zijn. Ons bewustzijn van dit feit kan en moet ons nog dichter bij elkaar brengen.

Zonder mensen is God nergens’ (Interview atheїstische dominee Klaas Hendrikse Volkskrant 24 december 2011)
Met Kerst vieren christenen de geboorte van Jezus.Wat viert u en wat preekt u tijdens de Kerstdagen?
‘Kerstmis is eenmooie gelegenheid stil te staan bij de betekenis van Jezus. Zijn geboorte is daarbij niet het belangrijkste. Natuurlijk wordt het bekende kerstverhaal gelezen, maar in mijn overdenking zal het vooral gaan over wat de volwassen Jezus heeft gedaan. Ik zie in hem een mens die geen anderen uitsloot, die steeds in contact probeerde te zijn met de levensbron die hij zijn ‘vader’ noemde, en die mensen op de been hielp. Dat is allemaal niet uniek, maar wel héél bijzonder.’

De kwantumfysicus Goswami legt uit dat de menselijke waarneming de trillingshoogte (frequentie) van golven zodanig verlaagt dat ze deeltjes worden. Het is dus zeer letterlijk zo dat het bewustzijn de materie creëert . Ga maar na:
- het zijn de deeltjes die ‘vorm’ geven aan wat wij materie noemen;
- deze deeltjes blijken te ontstaan als het bewustzijn (de waarneming) golven verlaagt qua trillingshoogte;
- zo creëert bewustzijn de materie ….

====

‘In-formatie’ (Bewustzijnsschil, Goddelijke wijsheid, Nulpuntenenergieveld, Catharsis)

Aristoteles: Alles wat in de ziel zit, is slechts een weerspiegeling van voorwerpen in de natuur.
Maarten Luther: Alle schepselen zijn maskers van God en achter die maskers speelt een verborgen God het theater van de wereld.
H.P. Blavatsky Een toelichting op de De geheime leer: stanza’s I-IV
Vr. Maar is het niet juist om te zeggen dat ook in pralaya de ‘grote adem’ bestaat? (p. 10):
Antw. Zeker: want de ‘grote adem’ kent geen ophouden en is als het ware het universele en eeuwige perpetuum mobile.
De stralende draad die onvergankelijk is en slechts in nirvana oplost, komt daaruit ongeschonden weer tevoorschijn op de dag waarop de Grote Wet alle dingen tot werkzaamheid terugroept. . . .(De Geheime Leer Deel II, Stanza 3 Pogingen tot het scheppen van de mens p. 87)
H.P. Blavatsky:
Het heelal en alles, zowel het morele, mentale, fysieke, psychische als geestelijke, erin berust op een volmaakte wet van evenwicht en harmonie. (De Sleutel tot de Theosofie blz. 175)
Herbert Spencer: Het is een eeuwige waarheid dat verzamelde feiten die ongeordend zijn, enigszins worden geordend als er een hypothese over wordt geworpen.
Johan Huizinga: De heilzame dwaasheid, die de ware wijsheid is, en de gewaande wijsheid, die louter dwaasheid is.
Robbert Dijkgraaf: De architectuur van ons brein bepaalt en beperkt de wetenschap - Er is geen wiskunde zonder de mens - daar kwam ik achter (NRC 27 december 2008).

Het boven aangehaalde citaat van Luther is overgenomen uit het boek Orde en trouw over Johan Huizinga van de historicus Willem Otterspeer.

De Driehoek met punt naar boven (indigo-blauwe Manas) en de Driehoek met punt naar beneden (groene Manas ) vormen samen de dubbele driehoek, het dubbele schema. Het gaat om de complementaire polariteit, het antagonistisch (of-of) naar polair-dialectisch (en-en, p. 72 in Civis Mundi Jaarboek 2018. De synthese van Wetenschap, Religie en Filosofie van de Geestkunde (Anti-Darwinisme) staat diametraal tegenover het WTE-complex (p. 140, 187, 202 in Civis Mundi Jaarboek 2018 - WTK-complex) vanuit de Natuurkunde. In de kern gaat moderniteit over de synthese van Politiek, Sociologie, Cultuur, Filosofie, Secularisatie, Wetenschap, Kunst en Technologie, lees Broederschap.

Het rapport 'E i V' laat zien dat het wiel, de unificatietheorie van Eenheid in Verscheidenheid al is uitgevonden. In principe draait het om één medaille met twee kanten. De mystieke weg (Laozi, Pythagoras, Plato, Jezus, Boeddha, Mohammed, Ramon Lull, Blaise Pascal, Bahá'u'lláh, Hazrat Inayat Khan, Blavatsky, Sri Aurobindo, Carl Jung, Teilhard de Chardin, Maslow) berust op ervaringen uit het verleden. Voor acceptatie van de nieuwe unificatietheorie dient aan één voorwaarde te worden voldaan namelijk dat de wetenschappelijke wereld akkoord gaat dat er maar een natuurlijke tijd bestaat, het eeuwige nu, het durée van Henri Bergson. De theorie kan dan een houvast bieden voor de toekomst.

IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), ’s werelds oudste en grootste unie voor natuurbescherming. Binnen de internationale IUCN-koepel werkt IUCN NL met groene organisaties, bedrijven, overheden en wetenschappers aan wereldwijd behoud van natuur als basis van de economie en maatschappelijk welzijn. De activiteiten van IUCN NL richten zich op vier thema’s: natuurbeheer; klimaat, water & voedsel; rechtvaardigheid; en de groene economie. IUCN telt momenteel 37 lidorganisaties in Nederland.

Spiritueel leven temidden van werelds leven (Vic Hao Chin jr. TheoSofia maart 2015 p. 18-23):
Vicente (Vic) Hao Chin jr. is voorzitter van de Theosophical Society Adyar op de Filippijnen. Hij was voorzitter van de Indo-Pacific Federation van de TS en is tevens auteur van diverse publicaties.
Wanneer een individu bijvoorbeeld opgroeit in de veronderstelling dat het belangrijkste in het leven is het vinden van een baan en financiële zekerheid, het krijgen van een echtgenote of echtgenoot of kinderen, dan is hij of zij zich er misschien niet van bewust dat wat wordt nagejaagd iets is dat het mechanische doel van de mens geweest is sinds de tijd van de Neanderthaler – het najagen van zekerheid, de bevrediging van behoeftes of begeerten en het conformeren aan maatschappelijke eisen. Natuurlijk zijn er dingen die iemand moet doen om te overleven, maar om zichzelf te beperken tot deze dingen is alsof men slaapt of het leven van een robot leidt. Is er echt verschil tussen het triomfantelijk vangen van een hert tijdens een jacht in de steentijd, en triomfantelijk de koop realiseren van een mooie auto of een stuk land in de 21e eeuw? Of opgroeien, een baan krijgen, trouwen, kinderen krijgen, oud worden en sterven? En onze kleinkinderen groeien op, krijgen een baan, trouwen, krijgen kinderen, worden oud en sterven? Is dit de betekenis van menselijk leven – de impulsen volgen van onze adrenaline of ons libido? Van biologische of psychologische angst of plezier? Het trillen van dit soort vragen in de harten van sommige mensen is het begin van het ontwakingsproces, wat een spiritueel proces is. Er bestaat een ontevredenheid, een onbevredigd gevoel aangaande de zich herhalende sporen van menselijk leven.
Een jezuïtenpriester, Anthony de Mello, formuleerde het krachtig in zijn boek Awareness. Hij zei:
Spiritualiteit betekent ontwaken. De meeste mensen, ook al weten zij het niet, zijn in slaap. Zij worden slapend geboren, zij leven slapend, zij trouwen slapend, zij sterven in hun slaap zonder ooit te ontwaken. Zij begrijpen nooit de schoonheid en de pracht van wat wij het menselijk bestaan noemen.
Dit ontwaken is het zien van een grotere en diepere realiteit van bestaan. Het is geen geloof, want een geloof is nog steeds binnen gevangenismuren zitten. ‘Zien’ betekent zien voorbij de gevangenismuren, niet alleen maar geloven dat er iets is buiten de muren. Dit is het begin van ware intuïtie. Wat deze subtielere intuïtie ziet en wat de uiterlijke persoonlijkheid doet, verschilt bijna altijd van elkaar of is tegenstrijdig. Volgens mij is dat het eerste en belangrijkste element van het leven, van het spirituele leven in het wereldse leven: dit grotere perspectief van bestaan inzien. Dit komt vaak op jonge leeftijd naar voren, maar wordt dan gemakkelijk verstikt door uiterlijke en dringende kwesties, naarmate men opgroeit.

‘Leraren in romans doen het imago weinig goed’ (Iantha Sahadat interviewt Ton Bastings Volkskrant 19 december 2018 p. 27):
U eindigt uw proefschrift met een persoonlijk betoog over de problemen van het moderne onderwijs en het imago van de leraar.
Het onderwerp van mijn proefschrift is met mijzelf verweven. De herwaardering van het leraarschap gaat mij aan het hart. Het vak Nederlands heeft in het mbo ten onrechte een marginale rol. Dat je zie trouwens in het hele onderwijs – niet alleen bij ons. Het niveau gaat omlaag, het niveau van de leraren Nederlands is enorm gekelderd, ja wat verwacht je dan van leerlingen.
‘De overheid wil het imago van leraren verbeteren. Maar je ziet in onderzoek dat het zelfbeeld van leraren en de opkomst van het lerarentekort parallel lopen aan het nieuwe leren . Als ik kijk naar mijn directe omgeving: natuurlijk gaat het zelfbeeld omlaag als je vijf vakken moet geven waar je te weinig kennis van hebt.’

‘Ik vroeg: Wat zetten we op uw grafsteen?’ (Fokke Obbema interviewt Jan Mokkenstorm Volkskrant 22 oktober 2018 p. 12-13):
Zijn levenswerk raakte altijd al aan de grens met de dood, maar sinds kort weet Jan Mokkenstorm (56) van 113, platform voor zelfmoord-preventie, dat hij spoedig sterft.
Spijt voelt hij ook. Over de kille bejegening van patiënten met suïcidale neigingen waaraan hij ooit meedeed. Over al te hard werken, dat een wissel op zijn gezinsleven trok. Hij laveerde tussen de polen van egoïsme en altruïsme, tussen ‘verbreken en verbinden’. In dat laatste was hij lang ‘een grote kluns’. Maar daarin staat hij niet alleen, relativeert hij. ‘Die polen hebben we allemaal in ons. We zijn niet alleen liefdevol, we hebben ook haat. Dat is de condition humaine.’
Wat is de zin van ons leven?
‘De zin is het zoeken naar het antwoord op die vraag. De zin is leren, ontdekken, het ervaren van empathie en liefde. Voor anderen, maar ook voor jezelf. Het is strijden en goedmaken; het is aangaan, niet uit de weg gaan. Mijn grootvader hield mij voor: ‘
Jantje, je kunt wel zeggen dat je er bent, maar je moet er wezen.Daar schuilt voor mij een waarheid in.
Waar kwam die hardvochtigheid vandaan?
Of: ‘Weet u al hoe u het wilt doen?’, ‘Wat moeten we op uw grafsteen zetten?’
Het idee was dat je niet moest zwichten voor het suïcidedreigement.
Pas later vroeg ik me af: klopt deze bitse omgang met mensen wel? Nu vind ik het in overeenstemming met je roeping als psychiater om liefde voor je patiënt te hebben. Liefde ja, dat is nog steeds een taboe. Dat je van je patiënt kunt houden wordt snel in een MeToo-sfeer getrokken, alsof het exploiterend zou zijn. Maar ik geloof in het houden van mensen, in het je hechten aan je patiënt.’

Volgens Ervin Laszlo is het kwantumvacuüm de oerbron van geest en materie. Het concept ‘in-formatie’ van David Bohm wordt gebruikt om de structuur, de relaties tussen beide te beschrijven. Het begrip ‘in-formatie’ licht Ervin Laszlo in zijn boek Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn (p. 67) toe. Sri Aurobindo: ‘Alles is bewustzijn (…). Op verschillende niveaus van zijn eigen manifestaties is dit universum een graduatie van bewustzijnsniveaus (p. 111)’.

Simpel (Julien Althuisius Volkskrant 14 maart 2018 V2):
Duurzaam moet en duurzaam kan. Zegt de weer alom aanwezige Jan Terlouw, in de film Het is zo simpel (NPO 2 13 maart 2018).
'Ik vind het geweldig dat ik de krachten nog heb om dit te doen', zei Terlouw helemaal aan het begin van die film Het is zo simpel, gisteravond op televisie. 'En ik zie geen reden daarmee op te houden. Wat zal ik hier gaan zitten en naar een lege stoel kijken? Of alleen maar eindeloos krantjes lezen? Nee!'
Maar leve Jan Terlouw en zijn onvermoeibare, aanstekelijke optimisme. De documentaire besloot met de oude schrijver, sprekend vanaf het podium van het Amsterdamse DeLaMar Theater. Hij vertelde een volle zaal dat een circulaire economie en duurzame energie - en daarmee de redding van onze aarde - binnen handbereik liggen. 'Hoe doen we dat? Door de politiek de leiding te laten nemen. Door de mensen het te laten willen. Wanneer zullen de mensen het willen? Als ze het wéten.' Hopelijk is het echt zo simpel.

De Russische taal der oprechtheid (Barbara Roggeveen, Ellen Rutten Volkskrant 15 maart 2018 p. 22):
Hoe beter we de retoriek van oprechtheid begrijpen, hoe weerbaarder we zijn in het retorische steekspel dat verkiezingen zijn, ook in Nederland. Politici liegen, dat hoort bij hun beroep. Dat geldt ook voor Russische politici. Of zij en andere politieke leiders oprecht zijn: die vraag is onbeantwoordbaar.
In tijden van geopolitieke spanning en post-truth is het zinvoller om te onderzoeken hoe politieke leiders oprechtheid gebruiken als politieke strategie. Inzicht in die strategie maakt ons weerbaarder tegen de politieke retoriek van oprechtheid.
Wie is het eerlijkst? Interessanter dan die vraag, denken wij, is de vraag: hoe zetten deze Russische politici oprechtheid in als politiek kapitaal? Wie die vraag onderzoekt, is niet cynisch of gedesillusioneerd, maar doet aan zelfbehoud in tijden van post-truth. Hoe beter we snappen hoe de politieke retoriek van oprechtheid werkt, hoe weerbaarder we zijn in het retorische steekspel dat verkiezingen zijn, ook in Nederland.

Oprechtheid is in de Tweede Kamer geen handige kwaliteit' (Huib Modderkolk Volkskrant 6 februari 2017 p. 14-15):
PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug: 'Nu begrijp ik waarom de Tweede Kamer gewantrouwd wordt'
In 2012 kwam ze voor de PvdA in de Tweede Kamer. Als een van de weinigen bracht ze in plaats van een hoge opleiding een hoop praktijkkennis mee, over ict. Bij de volgende verkiezingen is ze er niet meer bij. Ze stopt, gedesillusioneerd.
Het onbegrip
Later gaf ze een interview aan Trouw. 'Een partijgenoot zei: als je dat in het eerste jaar had gehad, had je meer status gehad binnen de partij. Zo is Den Haag geworden: hoe kom je in de media? Heb je de juiste oneliners? Oprechtheid is geen handige kwaliteit. Het is belangrijker om spelletjes te beheren en die voor jou te laten werken. Ik werd vooral genoemd in digitale media, maar dat vond men niet goed genoeg.'

Oneerlijkheid schuilt in elke democratie (Hans Wansink Volkskrant 13 augustus 2016 p. 26-27):
De ongelijkheid van invloed die je in alle democratieën tegenkomt, maakt gewone burgers tot tweederangsburgers, betoogt de Amerikaanse politiek filosoof Jeffrey Green.
Om het begrip democratie hangt een geur van heiligheid, het is onze civiele religie. Menselijke waardigheid veronderstelt dat we onszelf besturen. Alleen op die manier ontkomen we aan de willekeur van koningen, aristocraten, dictators en veldheren. Het idee van een vrij en gelijk burgerschap is de morele kern van onze liberale democratie.
De mythe van de actieve burger
In een eerdere studie, The Eyes of the People uit 2010, heeft Jeffrey Green al afgerekend met de mythe van de actief aan de democratie deelnemende burger. Een grote groep maakt geen gebruik van zijn stemrecht en zoekt ook geen andere wegen om meningen en belangen onder de aandacht van de volksvertegenwoordigers te brengen.
In een massademocratie is de 'mondige, participerende burger' voor de meesten een onhaalbaar ideaal. Zij beleven de politiek passief: door te kijken naar het optreden van politici in de media. Om de
kiezers de kans te geven een goede beoordeling te maken van (het karakter van) de politieke leiders vindt Green het van groot belang dat zij bekeken kunnen worden in situaties die ze zelf niet kunnen regisseren: tijdens live uitgezonden open persconferenties en spontane debatten.
'
Candor' (oprechtheid), is dan ook volgens Jeffrey Green de belangrijkste deugd voor politici van de 21ste eeuw.

De uitsterfgolf, we zitten er al middenin (Maarten Keulemans Volkskrant 12 juli 2017 p. 11):
Een vermaarde bioloog trekt aan de alarmbel over iets dat we eigenlijk allemaal al wisten: dieren sterven in rampzalig tempo uit. Belangrijkste oorzaak is de menselijke overbevolking.
Er sterven weliswaar nog niet veel soorten uit, intussen krimpen de dierpopulaties en -leefgebieden in zo'n angstaanjagend tempo dat de wereldramp in feite al in volle gang is.
Dat schrijft de 85-jarige bioloog Paul Ehrlich samen met twee andere eminente conservatiebiologen in een vlammend artikel in vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences. Wat zich voltrekt is niet minder dan een 'angstaanjagende aanslag op de fundamenten van de menselijke beschaving', aangejaagd door 'de fictie dat er op een eindige planeet oneindige groei kan plaatsvinden,' noteert Ehrlich, wiens boek The Population Bomb (1968) nog inspiratie was voor de Club van Rome.
Grote boosdoener is de overbevolking, vindt ook hij: 'Het is misschien een taboeonderwerp, maar we zijn gewoon met teveel. De overbevolking moet worden teruggedrongen.' Dat kan met geboortecontrole, maar ook met ontwikkelingshulp en onderwijs, vindt Jansen: 'We weten dat overal waar vrouwen onderwijs krijgen, het kindertal terugloopt.'
Haast is geboden, schrijft Ehrlich: 'Twee tot drie decennia, op zijn hoogst. Alle tekenen wijzen erop dat de biodiversiteit de komende decennia steeds heftiger aanvallen te verduren zal krijgen, wat een somber beeld schetst van de toekomst van het leven, ook dat van de mens.'

Topkunstenaars tegen Trump, Le Pen en Wilders (Daan van Lent NRC 17 februari 2017):
Met de donderdag gelanceerde website
Hands off our revolution komt het crème de la crème van de internationale kunstwereld in verzet tegen rechts populisme en toenemend nationalisme in de VS en Europa. Binnen de sociologie regeert de dwaasheid wanneer met de verborgen 5e Dimensie, de Kwintessens geen rekening wordt gehouden. De PvdA sociologen Cees Schuyt en Erik Jurgens missen de essentie, wanneer zij met de moraal van het verhaal, het mechanisme de intuïtie van het hart, geen rekening houden. Dit geldt ook voor de hersenwetenschappers Dick Swaab en Victor Lamme. De wetenschappers Cees Schuyt, Erik Jurgens, Dick Swaab en Victor Lamme belichten slechts een kant van de medaille. Martin Sommer: wie Wilders wil bestrijden, zal zijn succes moeten begrijpen (de Volkskrant 24 december 2016 p. 21). Wetenschappers komen dichter bij de waarheid wanneer zij de nieuwe theorie van Erik Verlinde, de kwantumveldentheorie in hun referentiekader betrekken. Het gaat om het mechanisme in de hersenen en het mechanisme in het hart. De levenskunst, de intuïtie van het hart zal nooit door een quantumcomputer worden gekraakt. We zullen het echt zelf moeten doen. Hoe stoppen we de zelfvernietigingsdrang, de 'waarheid' over een bonnetje van de VVD?
De psyche (reflexief bewustzijn, zelfreflectie) werkt als een spiegel (weerspiegeling). Het is deze spiegel, het spiegelneuron, dat zorgt voor de golfbewegingen in de geschiedenis. Welke kant van de medaille, de aardse Tetrade (Standaardmodel, de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse Triade (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij Pythagoras (De Gulden Verzen van Pythagoras) bekend.

De triade van de chaostheorie laat zien, ook al weten we meer details, dat de éne werkelijkheid daardoor nog niet verandert. Het dilemma is dat het alleen top down, met democratische middelen, nog niet zo eenvoudig is discriminatie en de schending van individuele vrijheden tegen te gaan (Separation of powers, Montesquieu's tripartite system & 'Checks and balances).

Het boven aangehaalde citaat van Luther is overgenomen uit het boek Orde en trouw over Johan Huizinga van de historicus Willem Otterspeer.

Het evenwicht door tegenwicht, het balansmechanisme, these + antithese = synthese (eenheid der tegendelen), dat Wim Kok en Tjeenk Willink van de PvdA hanteren was al in de Bijbel bekend. In de woorden van ex-premier Wim Kok: De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Dit geldt ook de passieve houding van de overheid voor wat betreft de toekomst. Voor een doeltreffende aanpak van maatschappelijke vraagstukken is een actievere, van het private domein onafhankelijker opstelling van de overheid gewenst. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de overheid zich minder door politieke machtsspelletjes van de vierde, vijfde en zesde macht moet laten beïnvloeden.

Herman van Rompuy (Volkskrant magazine 24 december 2011, p. 22)
U studeerde wijsbegeerte. Hoe opereert een filosoof in de grootste crisis uit de geschiedenis?
‘U kunt mij beter filosofisch noemen, ik heb immers gans mijn leven aan politiek gedaan. Ik ben me in politiek gaan interesseren zodra ik tot ‘de jaren der discretie en verstand ben gekomen’, om de woorden van de Mechelse catechismus te gebruiken. Ik las de krant toen ik 9 jaar was, stapte in de politiek met 16 jaar.’
Niettemin, wat is het profijt van uw filosofische bagage?
22/23: Dat je altijd verder dan de feiten van de dag wilt kijken. Dat je de grote vragen –Waar zijn we mee bezig? Wat is de zin ervan? – nooit loslaat, ook al ben je nog zo druk met de punten en de komma’s.Wij, de Europese leiders en ikzelf, zijn gemotiveerd omdat we beseffen dat het overleven van de eurozone noodzakelijk is voor het overleven van de EU. En dat de EU de garantie is voor vrede en democratie. Ik spreek nu grote woorden uit. Wij weten dat de geschiedenis zich kan herhalen. Nooit op dezelfde manier, maar ze kan zich herhalen. Om dat te voorkomen besteden we nachten aan de amendering van het noodfonds en de vraag of banken wel of niet moeten meebetalen aan de crisis.
24: Het beeld dat beklijft van de EU-toppen is dat van een groepje oudere mannen en een enkele vrouw tot wie de ernst van de situatie niet doordringt, dat machteloos toekijkt. Geeft u daar leiding aan?
‘Diegenen die daar zitten, u hoeft me niet te geloven, zijn zich totaal bewust van de diepgang van de crisis. Alleen hebben ze niet alle kaarten in handen. De crisis is op ons afgestormd. De financiële markten zijn voor een deel ongrijpbaar, daarover bestaat wel een gevoel van machteloosheid. Er is ook machteloosheid tegenover de kredietbureaus die – heel toevallig – twee dagen voor een EU-top de hele eurozone dreigen af te waarderen. Helaas moeten we daarmee leven. Alles is politiek maar de politiek is niet alles.
De eurosceptici dansen: de banken en de euro worden gered, de rekening is voor de burger. Hoe verkoopt u dit aan uw buren?
24/25: ‘Ik verkoop het niet, dat moeten de nationale politici doen. De leiders nemen de besluiten, vrijwel altijd unaniem. ‘Europa’ of ‘Brussel’ is geen goddelijke autoriteit, het is de som van de landen. Er zijn twee sterke verkoopargumenten. Het eerste is dat nationaal belang niet zonder Europees belang kan.Wie pleit voor de terugkeer van de gulden moet ook de moed hebben te vertellen wat de ongelooflijk kosten zijn van het uiteenvallen van de eurozone, van de interne markt. Dat is een depressie, geen recessie, voor vele jaren. Nederland heeft een klein binnenland en een reusachtig buitenland. Degene die beweert dat je door markten af te snijden je welvaart kunt behouden, balanceert op de rand van volksbedrog. En dan druk ik me beleefd uit. ‘Het tweede argument is dat de rest van de wereld ons benijdt: wij leven op het enige continent dat al zestig jaar vrijwel vrij van oorlog is. Blijft deze dubbele boodschap uit dan geven de leiders een boulevard aan alle krachten van het populisme en cryptonationalisme. En dat gedachtengoed gaat erin als zoete koek.’
U citeerde onlangs Seneca: Voor wie niet weet naar welke haven hij wil, is iedere wind zinloos.
Wat is uw kompas?
‘De grote woorden van Kennedy. Ik heb zijn inaugurale rede ooit van buiten geleerd:
With a good conscience our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help’.
Wat is een goed geweten?
‘Dat je niet jezelf zoekt bij het oplossen van de crisis maar werkt vanuit het algemeen belang. Politici handelen vaak om in de schijnwerpers te komen en zijn niet bereid hun fouten toe te geven. Krampachtig vasthouden aan het eigen gelijk is een superieure vorm van egoïsme. Dan poker je met het algemeen belang. Het is een lang proces om die zuiverheid in jezelf te ontdekken. Daarin helpt de leeftijd, je doet het makkelijker met 64 jaar en 1 maand dan met 34 jaar en 1 maand.’

Wim de Ridder boek De Wereld Breekt Open Strategisch Inspelen op de Nieuwe Tijd
In De wereld breekt open leer je de chaotische beelden die ons elke dag bereiken te analyseren met behulp van eenvoudige regels. Deze regels volgen uit megatrends op het gebied van technologie, sociale netwerken, overheid en economie. Op al deze gebieden zijn ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. Daardoor zal het tijdperk van informatie en communicatie binnenkort ten einde zijn en begint er een nieuwe tijd…
Wim de Ridder heeft een fascinerend boek geschreven waarin hij beschrijft wat de toekomst ons mogelijkerwijs brengen zal:
De wereld breekt open. De periode 2010 tot 2050 zal ongelooflijk veel veranderingen te zien geven. In onze stoutste dromen kunnen we ons daar geen voorstelling van maken. In 2050 zullen we omzien in verbazing en verwondering en zeggen: 'Wim zat er niet ver naast.' — Albert de Booy, oprichter en CEO Speakers Academy®
Wim de Ridder is mijn grootste inspirator. Zijn nieuwste boek bewijst eens te meer waarom: hij ziet revolutionaire kansen voor leiders en bedrijven om hun bedrijven echt toekomstbestendig te maken. Een absolute aanrader! — Adjiedj Bakas, Trendwatcher van het Jaar 2009 en auteur van World Megatrends.
De schrijver, onder andere hoogleraar aan de Universiteit van Twente, is erin geslaagd de vage en voor velen ongrijpbare wetenschap futurologie helder voor het voetlicht te brengen. Prikkelend beschtijft hij zijn methodiek (Futures Fit) aan de hand van de vier kernthema's die daarbij worden gebruikt:
Technologie, Mensen, Bestuur en Bedrijf. De schrijver is eigenlijk een trendwatcher, die aan de hand van die waarnemingen, gekoppeld aan in het verleden gesignaleerde ontwikkelingen, probeert aan te geven 'welke kant het opgaat'.

Ervin Laszlo en Jude Currivan boek KOSMOS een integrale visie op de wereld, Wat is tijd? (p. 64):
De klok die in de relativiteitstheorie de tijd meet, maakt daarentegen deel uit van het door de theorie beschreven universum. Niets in de relativiteitstheorie komt overeen met de manier waarop wij tijd ervaren als een ‘pijl’ die zich vanuit het verleden via het heden naar de toekomst verplaatst.
Het grote probleem is het verschijnen respectievelijk verdwijnen van het heden. De fysici hebben, zonder dat van de daken te schreeuwen, de factor tijd op zijn minst sinds de dagen van Galileo in feite geëlimineerd.
De onvermijdelijke toename van entropie veroorzaakte de vlucht van de tijdpijl.
65: Die universele symmetrie betekent dat de werkelijkheid alle ‘nu’s’ vanaf het eerste begin van het universum tot aan zijn uiteindelijke einde moet omvatten, zonder enig onderscheid tussen verleden, heden en toekomst. Het universum wordt zonder onderbreking herschapen in het fractale ‘nu’ van de
Planck-tijd, gelijk aan het nagenoeg onvoorstelbaar korte moment van 10 tot de macht -44 seconde.

Albert Einstein: Mensen zoals wij, die geloven in de fysica, weten dat het verschil tussen Verleden, Heden en Toekomst slechts een koppige, volhardende illusie is.
Eeuwige wederkeerVerledenEeuwige NuToekomstReferentiekader
Homo sapiens (Antropisch principe, Interdisciplinair, Regelkringen)Geestkunde (Geest)Zielkunde (Bezieling)NatuurkundeWereldbrein (Global brain)
 Invoer -Verwerking -Uitvoer -Feedback - Feedforward
 God -Heilige geest -Christus (Mens) -Satan
 Leraar (Wat) -Opvoeden (Hoe) -Leerling (Wat) -Gedogen (Hoe)
Oude TestamentWijze -Jodendom (Orde) -Rechtvaardige -Chaos
 Welzijn -Volmaaktheid -Welvaart -Onvolmaaktheid
 Manager -Gedragsregels -Professional -Vrijblijvend
 Verkoper -DaderKoper -Slachtoffer
 Kwantiteit -KwantumKwaliteit -Exuberatie
    
Pythagoras1e Logos2e Logos3e LogosHogere, ongemanifesteerde Tetraktis
Lagere, gemanifesteerde Tetraktis (Eeuwige wederkeer)Lente (Oost)Zomer (Zuid)Herfst (West)Winter (Noord)
 RekenkundeSterrenkundeMeetkundeMuziek (Musica universalis)
    
Paracelsus (Geneeskunst)AlchemieAstronomieFilosofieEthiek
    
H.P. Blavatsky (Esoterie, Broederschap)MicrokosmosReciprociteit VerbeeldingskrachtMacrokosmosParadigmawisseling (Hoofdroute)
 GeestZiel (Bezieling)Lichaam (Ruimte)
 geboorte,leven,dood enONSTERFELIJKHEID
Pelgrim (levensweg)OpgaanBlinken enVerzinkenOvergang
Ho’oponoponoGoedVerstrengeling (Entanglement)KwaadOrdening (Chaostheorie, Optimistische pessimist)
 AnthropogenesisTegenstellingen (Complementariteit)Cosmogenesis (Fohat)Non-lokaal bewustzijn (Eenheid der tegendelen)
 Karma (Zaaien en Oogsten) Reïncarnatie
Jiddu KrishnamurtiOnderscheidingsvermogenGoed gedrag (Regeneratie)Begeerteloosheid (Egoloosheid)Liefde
Vrij-Katholieke KerkKerstmis (Doop en Vormsel)Verheerlijking op de berg TaborGoede Vrijdag en Pasen (Kruisiging en opstanding)Hemelvaart
Natuurkunde (Theosofia december 2000)TrillingMaterieGeluidLicht
‘In-formatie’ (OeaohooIndividueelCollectiefAardeHemel (Zelfreinigend vermogen)
    
Douglas Hofstadter (Surfaces and Essences)RelatieWet van analogie (Esoterie)Categorisering tegenoveranalogisering
 FrequentieTrillingNon-stopIncidenteel
 OriginaliteitIdeatieRoutineCreatief
 BewustzijnsniveauBewustzijnsniveausOnbewustBewust
 BeheersbaarheidKarma (Ken uzelve)AutomatischVrijwillig
 Mate van overeenstemmingRechtvaardigheidVerschillen ongewenstVerschillen gewenst
 Centrum van de activiteitKwintessens (Akasa)EntiteitenRelaties
 Abstractieniveaus Zo Boven zo BenedenEen sprong tussen twee niveausEen brug op één niveau
 Mate van objectiviteitLeraar en LeerlingObjectiefSubjectief
 BetrouwbaarheidWaarheid (Ethiek)BetrouwbaarVerdacht
    
Unificatietheorie (Broederschap)GeesteswetenschappenGammawetenschappenBètawetenschappenHolografisch universum
Homo sapiens (Antropisch principe, Interdisciplinair, Regelkringen)Geestkunde (Geest)Zielkunde (Bezieling)NatuurkundeWereldbrein (Global brain)
Rapport Eenheid in VerscheidenheidRuimte en TijdEnergie en TijdEnergie en MaterieEnergie en Informatie, Éne werkelijkheid
 Zelfreflectie (Zelfregulering)RecursieEntropieNegentropie
 BewustzijnsevolutieWederkerigheidEvolutionaire kringloop
StandaardmodelTijdsymmetrieSpiegelsymmetrie (Weerspiegeling)MateriesymmetrieZwaartekracht (Communicatie)
 Classical MechanicsRelativistic MechanicsQuantum MechanicsQuantum Field Theory
Unificatietheorie (Universele quintessens)Probleem van het egoComplementariteitOplossing (Welvaart en Welzijn)Paradigmawisseling (Ommekeer in het denken)
BalansmechanismeLevenskunstenaar(Zaaien en Oogsten)EvenwichtskunstenaarSupersymmetrie
Bewustzijnsschil (Ecosystemen)Ether-paradigmaReflexief bewustzijnMeta-lerenHermeneutische cirkel
 InputmarktenOndernemerschap (Micro-economie)OutputmarktenRentmeesterschap (Macro-economie)
De verborgen 5e Dimensie (Eeuwige nu)PsychologieSociologieFilosofieEthiek (Morele kompas)
 Maakbaarheidsgeloof ZelfvernietigingsdrangZelfreinigend vermogen
    
Wim de RidderTechnology drivenMensen (Overheid)Bedrijf (Economie)Bestuurders (Sociale -, diplomatieke - en lobbynetwerken)

De kloof tussen Maakbaarheidsgeloof en Zelfvernietigingsdrang, de chaos in de wereld neemt toe doordat politici in het algemeen beter zijn in het doorschuiven dan in het oplossen van problemen. De relatie tussen Anthropogenesis en Cosmogenesis, de in de kosmos verborgen blauwdruk van het leven, het Morele kompas (rechtvaardigheid, zelfreinigende vermogen), lees negentropie maakt het mogelijk de chaos te bedwingen.

De levenscyclus, het levenswiel, de levenscirkel, de Eeuwige wederkeer omschrijft de vier punten van het kruis, die achtereenvolgens geboorte, leven, dood en ONSTERFELIJKHEID voorstellen. Onsterfelijkheid heeft op de verborgen 5e Dimensie betrekking. Het 5Ddenkraam, de Bewustzijnsschil is een model om de verborgen 5e Dimensie, de Christogenese van Teilhard de Chardin te duiden.

Bij de geboorte gaan we van insider naar outsider, van ‘innerlijke naar uiterlijke mens’. In de theosofie gaat het om de innerlijke ommekeer, de zogenaamde 2e geboorte* van ‘uiterlijke mens naar innerlijke mens’, de Hoofdroute, een nieuw gezichtspunt (paradigma), met de opzet om weer met de oerbron in verbinding te komen. Gedurende ons leven op aarde ligt het bewustzijn op de grens tussen ‘innerlijke en uiterlijke mens’.
*) De tweemaalgeborene (dvija) komt uitgebreid in de Anugita (p. 117 noot 20 definitie) van Kashinath Trimbak Telang ter sprake.

De oplossingsrichting, de Hoofdroute heeft betrekking op de verborgen 5e Dimensie, de verticale as, de Axis mundi, de Staf van Hermes, de gouden keten van Homerus, de staf van Mercurius, Sutratman (levensdraad), draad van Ariadne, Caduceus, Levensladder, Esculaap, de kosmische Lichtzuil en ook de Middenzuil van de Levensboom.

Helaas voor George Churg en Lee Cronin (De schepper NPO2 7 mei 2017, DeThe mind of the universe) is het mechanisme, dat zij zoeken al millennia bekend, namelijk hoe richten we onze levensenergie. Zonder, het zonnestelsel, zonne-energie, het planetenstelsel is het leven van planten, dieren en mensen onmogelijk. Ook de koolstofkringloop en foto-synthese zijn met elkaar verbonden om leven op aarde überhaupt mogelijk te maken. Voordat men met het leven op aarde gaat experimenteren is het wenselijk eerst de effecten van klimaatverandering goed in beeld te krijgen. De zelfvernietigingsdrang, de arrogantie van een politicus als Donald Trump is grenzeloos.

De crux van 'Welzijn en Welvaart' is hoe richten wij onze levensenergie (libido, levenskracht, oerbron, levensbron, astraallichaam) om de geestelijke gezondheid te bevorderen? Of anders gezegd wat bezielt ons? Of hoe voorkomen we dat onze carrière politici gebakken lucht verkopen of met andere woorden "na ons de zondvloed!" beleid verkopen?

Complementariteit, Zaaien en Oogsten zorgt voor het balansmechanisme van de weegschaal, neutraliseert de tegenstellingen, de schommelingen (eenheid der tegendelen). Op de positieve, kwalitatieve as staan Spreken en Luisteren tegenover elkaar. Bij respectvolle communicatie ontstaat synthese.
Een leidinggevende beslist gemakkelijker voor een medewerker, dan andersom. De keerzijde van macht is afhankelijkheid, onmacht. De negatieve, kwantitatieve as illustreert het probleem.
De tegenstellingen komen in de spiegelsymmetrie van het bewustzijn tussen de Triade (driehoek van Pythagoras, de hogere Tetraktys) en de Tetrade, de lagere Tetraktys tot uitdrukking. Een flits van geluk, synthese ontstaat wanneer beneden en boven samenvloeien. In tegenstelling tot wat Wim de Ridder meent is volgens het onderzoeksrapport 'E i V' het tijdperk van informatie en communicatie pas net begonnen.

Het retorische foefje berust op een filosofisch vraagstuk, namelijk maak je gebruik van het niet-zijn van Hegel, Kant, Spinoza en Plato of van de fundamenten voor alle kennis van Ayn Rand. De drie axioma’s (1e -, 2e - en 3e grondstelling) van H.P. Blavatsky staan diametraal tegenover de drie axioma’s van Ayn Rand. Het retorische foefje heeft Jeroen Dijsselbloem van Gerrit Zalm geleerd (Volkskrant Magazine van 17 mei 2014). Zalm vertelde mij wat oud-minister Duisenberg hem ooit had uitgelegd. 'Minister van Financiën zijn is heel makkelijk. Je hoeft alleen maar nee te kunnen zeggen. De enige vraag waarop je met ja antwoordt is als ze zeggen: zei u nee?'

Ook in de 21e eeuw blijft gelden dat de andere wang toekeren symbool staat voor het leren kijken vanuit het perspectief van de tegenstander. Dit wordt al in de Bhagavad Gita tot uitdrukking gebracht. Of met andere woorden al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel.

De schuldencrisis is voor een belangrijk deel het gevolg van egotripperij van topmanagers en topbestuurders, die elkaar op een prettige manier fêteren. Primair draait het om hoe creëren we een gezonde, vitale maatschappij, een vitale cultuur. In een gezonde economie van 'Oikos en Ethiek' gaat het niet om de knikkers, maar om het plezier in het spel. Door 'Oikos en Ethiek' centraal te plaatsen verdwijnt de tegenstelling tussen ‘Eurofielen en Eurosceptici’ naar de achtergrond.

Zwicht Obama voor het grote geld? (Michael Persson Volkskrant 3 mei 2017 p. 3):
Fêteren
Obama laat zich al sinds zijn vertrek uit het Witte Huis fêteren door zijn rijke en/of beroemde kennissenkring.
Rijkeluispartij
Maar juist vanwege die hoge standaarden is het postpresidentiële
gedrag van de halve heilige Obama teleurstellend, constateert de krant. Bij elkaar opgeteld toont hij een verrassend gebrek aan gevoel voor de politieke verhoudingen van het moment. Obama heeft aangekondigd zich te gaan inzetten voor de achterblijvers in Amerika, maar met de vergoeding voor zijn toespraak bestendigt hij het imago van de Democraten als een rijkeluispartij die het contact met gewone Amerikanen is kwijtgeraakt.\\ Met zijn speech-vergoeding voedt Obama de verdeeldheid binnen zijn eigen partij. De Republikeinen hoeven er niets voor te doen.

De ideologie van de leugen (Michael Persson Volkskrant 11 februari 2017 p. 7):
De Trumpistische leugen is de basis van een ideologie
Waar is de ideologie op gebaseerd, en wie zijn de vertolkers? In het kamp-Trump lijkt liegen de norm. Dat gaat verder dan de reguliere politieke spin: de trumpistische leugen is strategischer, de basis van een ideologie. Waar is die ideologie op gebaseerd en wie zijn de vertolkers?
Chaos
Een van hen is de van oorsprong Libanees-christelijke auteur Nassim Taleb, die in zijn boek Antifragile (Onbreekbaar) het heil van de chaos, de willekeur en de fouten bezingt. Dat is een vruchtbaarder en robuustere voedingsbodem dan stabiliteit, zo stelt hij in zijn boek, dat door Bannon is verspreid in het Witte Huis. De huidige inwoners van het Witte Huis zien er in zijn ogen uit als de 'verpersoonlijking van het onbreekbare volk', zei Taleb deze week tegen Politico.
In die chaos is de leugen voor sommigen een essentieel element.
'Op heel veel manieren kan nonsens een effectievere manier zijn om je aanhangers te organiseren dan de waarheid', schrijft Curtis Yarvin, een computerprogrammeur uit Californië, in 2008 op zijn blog, in een uitgebreid artikel over staatsinrichting. 'Iedereen kan in de waarheid geloven. In nonsens geloven is een onvervalsbaar bewijs van loyaliteit. Het dient als een politiek uniform. En als je een uniform hebt, heb je een leger.'
Vlucht 93
Een ander lid van de intellectuele neoreactionaire stroming (NRx), ook wel de 'donkere verlichting' genaamd, is Michael Anton, afkomstig van investeerder BlackRock en nu lid van Trumps National Security Council.

Pers (Sheila Sitalsing Volkskrant 3 mei 2017 p. 2):
Afgelopen week sprak Leon Willems, directeur van Free Press Unlimited al over 'een sluipende oorlog tegen de journalistiek in de wereld'. Zijn organisatie zet zich wereldwijd in voor persvrijheid, en de jaarlijke persmonitor die mede onder Willems' verantwoordelijkheid tot stand is gekomen, maakt gewag van een toestand van persbreidel die in ruim een decennium niet zo slecht is geweest.
Alex Brenninkmeijer, een van de opstellers van het rapport over persvrijheid in Nederland, legde gisterochtend bij het radioprogramma De Ochtend van 4 een verband met de toename van grofheden en bedreigingen jegens allerhande beroepsgroepen, zoals hulpverleners, ambtenaren en politici. Hij noemde ernstigere gevallen van intimidatie: de journalist die 'ik weet waar je kinderen naar school gaan' krijgt toegevoegd, de verslaggever die uit lijfsbehoud bepaalde buurten mijdt.
Daarnaast zijn er bedreigingen voor de journalistiek in Nederland waar we vandaag minder over zullen horen. Het uitknijpen van de regiojournalistiek waardoor niemand meer de gemeenteraad verslaat, de vorming van machtige mediamolochen die eenzijdig freelancetarieven van dertien cent per woord kunnen dicteren. Ook dat is een aanslag op onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek.

Hallo, met Angela (Sheila Sitalsing Volkskrant 2 januari 2012)
Er zijn buitengewoon veel beproefde manieren om van ongewenste regimes of dito clubleiders af te komen. Verkiezingen liggen voor de hand, maar als dat niet lukt, kan het ook anders.
Stel dat Merkel besluit dat Knot en Teulings groot gelijk hebben met hun roep om structurele hervormingen in Nederland, te beginnen met de hypotheekrenteaftrek. Stel dat ze het mooie eindejaarsinterview heeft gelezen, afgelopen zaterdag in deze krant, waarin Mark Rutte heel precies uitlegt waarom hij niets aan de aftrek wil doen: ‘Ik denk dat heel veel Nederlanders het met mij eens zijn. Misschien niet in de hoogste lagen, misschien niet de deskundigen, maar wel de bevolking.’ Oei! Was dat niet het motto van Berlusconi: het volk vindt me leuk, fuck de deskundigen. Niet veel later was datzelfde volk buitenspel gezet en waren ‘de deskundigen’ aan de macht. Straks rinkelt op Paleis Noordeinde de telefoon.

Wellink spreekt: rancune of voortschrijdend inzicht? (Peter de Waard Volkskrant 3 januari 2011)
Wellink: ‘De balans tussen de private en publieke sector is zodanig veranderd dat als er echt afgeschreven gaat worden, het bijna ondenkbaar is dat de overheid daaraan kan ontsnappen.’

Viktator (Sheila Sitalsing Volkskrant 4 januari 2012)
Nadat de EU niet in staat is gebleken de naleving van monetaire afspraken af te dwingen, staat zij voor de volgende test: aantonen of zij wel in staat is afspraken over democratische rechten en plichten af te dwingen. Dat zal nog heel veel onwankelbaar vooruitgangsgeloof vergen.

Jan Branson artikel Tijd om te vallen, lieve prinsen en prinsesjes Volkskrant 3 oktober 2014 (p. 25)
Als ze maar beginnen met het maken van de juiste keuze. En dat terwijl wij zelf allemaal weten, als we eenmaal een beetje langer in het leven rondstappen, dat je het belangrijkste op latere leeftijd leert, dat je het meeste leert van je vergissingen en dat je soms heel hard moet vallen en serieus in de penarie moet zitten om de intrinsieke motivatie te vinden om je les te leren.
Ik vrees echter dat we onze kinderen niet zullen laten vallen. Ik vrees dat we ze zullen blijven beschermen met onze risicomijdende adviezen (risico vermijden). Ik vrees dat we ze zullen blijven voorliegen dat ze zo hoog mogelijk opgeleid aan het leven moeten zullen beginnen.

Eric Alkemade Het psychologisch contract: duurzame energie door verbinding (22 december 2011):
Veel bestuurders zijn ontzet als ze ontdekken hoe loyaal, creatief, krachtig en fantasievol hun medewerkers zijn buiten de acht uur die ze werken’ zegt Manfred Kets de Vries. De essentie van zijn boodschap is dat veel organisaties slechts een klein deel van de potentiele energie van hun medewerkers aanspreken. De vraag is: hoe kan dit percentage verhoogd worden? In een recent artikel van Henry Mintzberg stelt hij dat ‘companies must remake themselves into places of engagement, where people are committed to one another and their enterprise.’ De uitdaging is dus om van de organisatie een gemeenschap te maken waarmee medewerkers echt verbonden zijn. Traditioneel is bij het binden veel aandacht voor de koude kant: arbeidscontract en beloning. Echter, energie en enthousiasme komen voort uit het doen van dat waarin je hart gelooft.
Bij het verbinden moet dus meer aandacht gegeven worden aan de
warme kant, het zogenaamde ‘psychologische contract’. Hiermee wordt de veel sterkere intrinsieke motivatie aangesproken. Verbinding ontstaat op vier vlakken:
- vereniging van eigen doelen met de doelen van de organisatie;
- inhoud van de werkzaamheden;
- andere mensen in de organisatie;
- successen en resultaten.

Tegenover de these, de algemene levensdrang (levenskracht), de geestesdrift (libido) van Carl Jung staat de antithese, de sexuele impuls van Sigmund Freud. De hamvraag is nu hoe bereik je synthese? Sinds de scheiding van kerk en staat in Nederland in 1795 door de Fransen werd ingevoerd heeft de Staat de besturing van Nederland geleidelijk geheel overgenomen. Of met andere woorden de invloed vanuit Rome is geleidelijk door Den Haag en later door Brussel, lees het grootkapitaal overgenomen. In de 21 eeuw komt het verbinden van de twee kanten van één medaille, het bevorderen van de innerlijke harmonie (wet van harmonie) centraal te staan. Om harmonie te bereiken vormt de psychosynthese van Roberto Assagioli als het ware de Derde weg tussen de geestesdrift van Carl Jung en de seksuele drift van Sigmund Freud. De paradox is echter dat politici in zowel Nederland, Europa en Amerika de kloof tussen rijk en arm niet proberen te verkleinen, maar juist beogen te vergroten. Het vrijemarktfundamentalisme in het Westen en het moslimfundamentalisme in het Oosten zijn op hetzelfde ressentiment, dezelfde onderbuikgevoelens gebaseerd.

Kees Razenberg: In de Oosterse filosofie bestaat de idee dat alle verschillen terug te voeren zijn op de polariteit "yin-yang". Het principe van de quaterniteit combineert de polariteit "yin-yang" met de polariteit "extraversie - introversie" van C.G. Jung.
Men kan deze twee polariteiten zien als de oer-polariteiten achter het bestaan, van waaruit verschillen in karaktereigenschappen tussen mensen te verklaren zijn (uitwerking naar typologie van Jung), maar ook bijvoorbeeld verschillende stromingen in de filosofie (zoals empirisme en idealisme) en in de psychologie (zoals behaviorisme, humanistische psychologie etc.).

Onbewuste
Het persoonlijk onbewuste betreft onbewuste inhouden van wat je persoonlijk hebt meegemaakt, je persoonlijke levensgeschiedenis. Bijv.: vergeten levenssituaties, verdrongen herinneringen. Het is als het ware een groot persoonlijk archief dat in het onbewuste is opgeslagen, en dat (ten dele) weer bewust kan worden als je het je weer wilt herinneren. Het collectieve onbewuste bestaat volgens Jung uit beelden die we geërfd hebben van onze voorouders. Net zoals we fysiek zijn opgenomen in het evolutieproces (de mens als 'vervolg' op de diersoorten), zo evolueert ook de 'soort' mens verder, en dragen we via onze genen de ervaringen van ons voorgeslacht over aan de volgende generatie. Op die manier zouden we dus niet alleen fysieke kenmerken (haarkleur) en karakterkenmerken (driftig of rustig persoon) erven, maar ook de overlevingsmechanismen van onze voorouders. Via onze genen worden de overlevingsmechanismen doorgegeven die onze voorouders geholpen hebben om zich staande te houden in het leven; we erven de mechanismen die dienden om te overleven in de struggle for life, en die leidden tot de survival of the fittest. M.a.w.: we erven gedragsmogelijkheden die onze voorouders in staat stelden om succesvol te overleven. Die mechanismen zitten dus al als mogelijkheden in onze genen op het moment dat we geboren worden. Waar bestaan die overgeërfde gedragsmogelijkheden dan uit? Het zijn krachtige beelden die zich in ons collectieve onbewuste bevinden. Collectief, d.w.z. dat dit geen individuele mogelijkheden zijn, maar dat dit mogelijkheden, krachten zijn die we als menselijke soort in ons dragen. De inhouden van het collectieve onbewuste worden door Jung 'archetypen' genoemd.

Joy Mills: Er is een wet van harmonie die ten grondslag ligt aan alle worstelingen, aan alle uiterlijke wrijvingen van het persoonlijke zelf. (Op de Drempel van het Heilige Pad – Psychologisch Commentaar op Licht op het Pad p. 117,118)

In de ’bewustzijnsschil’ staan het ’Ether-paradigma en het Reflexief bewustzijn' diametraal tegenover elkaar en de interacties tussen de rechter- en linkerhersenhelft hebben op cultuuroverdracht betrekking. Het morele kompas is een methodiek waarmee het mogelijk is de hokjesgeest te doorbreken. Het gezichtspunt is echter niet nieuw, het was al bij Pythagoras bekend. De definitie Hermeneutische cirkel bevat tot slot de conclusies, in de hermeneutiek komen de verschillende redenering bij elkaar, worden ze een geheel en vormen het nieuwe paradigma. Pythagoras b.v. heeft veel reizen naar het Oosten gemaakt. De oosterse tradities laten metterdaad zien dat de wijsheid, in de zin van de oudste ervaring van de kennis (zingeving), uit het oosten komt. Het Sanskriet b.v. is immers de oudste taal die we kennen. Het wiel is in feite al uitgevonden. De filognost is slechts een ontdekkingsreiziger.

Stelling 1: Zonder de Kwintessens in het debat te betrekken is het oplossen van wereldvraagstukken niet mogelijk. De Kwintessens, wordt met behulp van de verborgen 5e Dimensie ('verborgen pad') van Roberto Assagioli en Enantiodromie van Carl Jung tot uitdrukking gebracht. Zaaien en Oogsten, het overlevingsmechanisme gericht op het goede, ware en schone, de verborgen 5e Dimensie en Enantiodromie zorgen voor het herstellen van het balansmechanisme op aarde.
Stelling 2: Voor een juiste balans tussen individuele en collectieve belangen dienen net als 'Kerk en Staat' het 'publieke en private' domein duidelijk door Zielkunde (op basis van Zaaien en Oogsten, Complementariteit, carbage in carbage out), een Derde weg (Gulden middenweg van spirituele transformatie, 'Hoofdroute', 'rechtvaardigheidsmechanisme', ‘bron van harmonie’) van elkaar te worden onderscheiden. Het privatiseren van de publieke sector komt er in feite op neer dat de overheid, lees de bureaucratie in eigen doel schiet. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Het mechanisme evenwicht door tegenwicht, these + antithese = synthese, heeft gefaald. Hoofdoorzaak van het onbehagen in de maatschappij is dat een meerderheid van de politici in Nederland religie buiten hun referentiekader (5Ddenkraam) heeft geplaatst.
Stelling 3: Mystici hebben in het algemeen beter begrepen dan politici hoe de wereld, de éne werkelijkheid in elkaar steekt. Net als in de tijd van Luther is er opnieuw behoefte aan een wereldwijde vernieuwing terug naar de Bron. Om de kloof tussen de hoofdzakelijk door reclame - en PR-bureau's gecreëerde beeldvorming en de door burgers ervaren werkelijkheid te overbruggen zijn in dit rapport niet 95, maar slechts 27 stellingen opgenomen.
Stelling 4: Het is juist religie, de keerzijde van de medaille, de verborgen 5e Dimensie, het metafysische perspectief, dat het fundament bevat om de mensheid te verenigen, met elkaar te verbinden of met andere woorden Burgerschap en Broederschap te bevorderen. De evolutie van de mensheid, de relatie tussen 'Slachtoffers en Daders' in het licht van de relatie antropogenese (hominisatie )beschouwen.
Stelling 5: Het leven is een mysterie, maar door de Kwintessens , de innerlijke en de uiterlijke wereld, het bewuste en het onbewuste, de verborgen vijfde dimensie, het eeuwige Nu zijn we onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verborgen 5e dimensie heeft op de levenskunst, de zingeving van het leven betrekking.
Stelling 6: In bureaucratisch aangestuurde organisaties leert het management wel problemen door te schuiven, echter niet om problemen op te lossen. Het management 'wast zijn handen in onschuld'.
Stelling 7: Onze levensweg, het leerproces op aarde heeft op het emancipatieproces, burgerschapsonderwijs (begeleidingskunde), de ’Hoofdroute’ (waarheidsvinding) betrekking, de Gulden middenweg van balancerend - en authentiek leiderschap, op het Rechterpad. Het biedt een oplossing voor het menselijk tekort. De levenskiem, het beginsel van de enantiodromie van Carl Jung is nog steeds werkzaam.
Stelling 8: Waar de Gulden middenweg van spirituele transformatie loopt is al millennia bekend. Het is niet nodig het wiel opnieuw uit te vinden. De middenweg geldt zowel top down als bottom up en is afhankelijk van de rollen die we bewust of onbewust in de maatschappij spelen. Er is niets nieuws onder de zon. De 'Hoofdroute' biedt in de eerste plaats een oecumenisch perspectief.
Stelling 9: Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed.
Stelling 10: De Vierde, Vijfde (Vijfde colonne) en Zesde macht (Media) in Nederland en Brussel zorgen voor de feedforward besturing, de groepsdynamiek in de samenleving en de 1e, 2e en 3e macht in Nederland voor feedback. Door het technocratische beleid, met een sterke focus op het marktmechanisme is zowel in Den Haag als in Brussel, de politieke deugd een liefde voor allen, de geest van gelijkheid van Montesquieu voor een belangrijk deel door het fêteren van het grootkapitaal vervangen.
Stelling 11: In plaats van de 4e, 5e en 6e macht te faciliteren dienen politici, lees de overheid voor wat betreft de klimaatproblematiek en de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen zelf het voortouw te nemen. Wanneer Europa met het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM van het BIS) een deel van de risicobeheersing van banken overneemt bevat de slogan ‘dat het systeem het privatiseren van winsten en het collectiviseren van risico’s bevordert’ zeker een grond van waarheid.
Stelling 12: Door het doorgeschoten neoliberalisme, het monetaire medicijn, de eurostabiliteitscultuur van vrijwel onbeperkt scheppen van geld, het wanbeleid, van macro-economen, lees casinokapitalisme wordt het echte ondernemerschap in de micro-economie vernietigd.
Stelling 13: In een gezonde bedrijfscultuur draait het om het ‘overleven van de geschiktsten’, daarentegen geldt bij een ongezonde bedrijfscultuur als het casinokapitalisme ('marktfundamentalisten') de wet van eten en gegeten worden en leidt tot een slechte bedrijfsreputatie. (’Liborgate’ - Libor maakt opnieuw duidelijk dat in de bankensector van zelfregulering geen sprake is. Voor een cultuuromslag zijn structurele hervormingen en fundamentele ingrepen in het toezicht nodig.)
Stelling 14: Daar waar de zelfcorrectie, de zelfregulering van het marktmechanisme, met name de stabiliteit van het financiële systeem faalt nemen politici de besturing over en daar waar de zelfcorrectie, de zelfregulering van politici faalt neemt het marktmechanisme de besturing over. Om een duurzame samenleving te creëren dient het zelfreinigend vermogen voor zowel het marktmodel als de politiek beter te functioneren.
Stelling 15: Het informele circuit, de achterkamertjes politiek en sociale -, diplomatieke - en lobbynetwerken van het grootkapitaal regeren voor een belangrijk deel de Westerse wereld.
Stelling 16: Internet is een weerspiegeling, de manifestatie van het informele circuit (facebook, instagram en twitter), de achterkamertjes in de politiek, maar ook van het formele circuit E-learning. De sleepwet is een product van de achterkamertjes politiek.
Stelling 17: Door veel politici wordt, om hun ‘new boys netwerk’ uit te breiden, hard achter het creëren van extra kleilagen van managers en directeuren aangelopen. Door de wetenschap wordt dit niet onderbouwd.
Stelling 18: Hoe onder- en bovenwereld versmelten is een weerspiegeling van het amorele, politieke opportunisme in de wereld en dit was al bij Niccolò Machiavelli bekend.
Stelling 19: Alleen een interdisciplinaire grensoverschrijdende benadering, een integrale denktrant, de synthese van de alfa-, béta- en gammawetenschappen, het onderkennen van de twee kanten van één medaille brengt de Unificatietheorie een stapje verder. De Unificatietheorie kan niet worden uitgevonden want het is de status quo van de alfa-, béta- en gammawetenschappen. De interdisciplinaire aanpak culmineert uiteindelijk in het punt omega. Kunst maakt het mogelijk, de 4e dimensie (4Ddenkraam), de synthese tussen de drie domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers weer te geven.
Stelling 20: Is het wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden? Aan de hand van het geweten laten zich herhalende patronen in de geschiedenis wel degelijk verifiëren. De herhalende patronen, de universele patronen, de unificatietheorie, het universele mechanisme, het universele en eeuwige perpetuum mobile, dat al in de Bijbel bekend was ligt vast. Het is zoals het is (antropisch principe), daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.
Stelling 21: Kunstenaars voelen (Emoties en Contrast emoties) in het algemeen beter aan wie de mens is dan wetenschappers. Al vervult de wetenschap bij het integreren, de synthese van de verschillende disciplines een cruciale rol. Ons levensgeluk op aarde wordt primair door de de moraal van het verhaal bepaald.
Stelling 22: Binnen de context van de groepsdynamiek dient om te overleven, elke organisatie niet alleen als een lerend systeem, maar vooral als een levend systeem te worden benaderd.
Stelling 23: Elektromagnetisme is zowel binnenkant als buitenkant (innerlijke en uiterlijke werelden), het membraan, de schil, de ‘Bewustzijnsschil’ van de 'Ongemanifesteerde binnenwereld' en 'Gemanifesteerde buitenwereld’.
Stelling 24: De werking van het reflexieve bewustzijn laat zien hoe probleem (het lijden, onze schaduw) en oplossing, de zelfreflectie van ‘Microkosmos en Macrokosmos’ met elkaar samenhangen. Het rapport ‘E i V’ beoogt aan de hand van de levensboom (morele kompas), ‘Bewustzijnsschil’ en met name het 5Ddenkraam, ‘5D-concept en Ether-paradigma’ een nieuw paradigma aan te reiken. Of met andere woorden in contact te komen met de innerlijke, leven gevende kosmische geest achter de uiterlijke kant.
Stelling 25: Er treedt een paradigmawisseling van Thomas Kuhn, een revolutie in het wetenschappelijke denken op, wanneer de grens die tussen beide domeinen Geest en Lichaam, Geestkunde en Natuurkunde (Metafysica en Fysica) is ontstaan wordt doorbroken.
Het dilemma waar de wereld voor staat is al eerder verwoord door Jan Willem Schulte Nordholt: Want het lijkt waar te blijven dat pas dringende noodzaak de eenwording kan stimuleren.
Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat er maar een natuurlijke tijd bestaat en dat is de eeuwige duur van Henri Bergson, het durée, het eeuwige nu.
Stelling 26: De controverse tussen wetenschappers zal uiteindelijk een paradigmawisseling, een allesomvattend perspectief op de éne werkelijkheid tot gevolg hebben. De inzichten van Jan Willem Duyvendak en Ewald Engelen zijn niet strijdig met elkaar, maar vormen in positieve zin, een complementaire polariteit, met als perspectief het 'Goede - Ware - Schone', het leerproces van Plato. Maar het 'Goede - Ware - Schone' kent ook zijn tegenstellingen. Het gaat om het streven naar het Goede in plaats van het Kwade, Waarheid door het uitbannen van Onwaarheid en het is mogelijk het tegenovergestelde van Schoonheid, Rechtvaardigheid en Vrijheid door het creëren van harmonie te overbruggen, dus het evenwicht te herstellen. Om het eenzijdige wereldbeeld van politici te doorbreken bieden Ewald Engelen, Jan Willem Duyvendak, Ervin Laszlo, Herman Wijffels, Ken Wilber c.s een tegenwicht. Gelukkig zijn er wetenschappers als Bas van Bavel, Dirk Bezemer, Arnoud Boot, Alex Brenninkmeijer, Bas Jacobs en Herman Wijffels, die Jeroen Dijsselbloem, het braafste jongetje uit de neo-liberale klas corrigeren.
Stelling 27: In de macrokosmos draait het om de Neer- en Opgaande boog die in De Geheime Leer uitgebreid ter sprake komt, daarentegen in de microkosmos (het ego of brein) om de weerspiegeling (weerkaatsing), de Neer - en Opwaartse causatie van Douglas Hofstadter en Amit Goswami. Om de schommelingen op aarde te verklaren wordt ook de term opwaartse en neerwaartse spiraal gebruikt. In de dagelijkse realiteit betekent het dat de invloed van complementaire polariteit een positief of een negatief effect kan hebben en tot de bekende conjunctuurschommelingen leiden. Om grote schommelingen te vermijden is een consequente feedforward besturing gewenst. Het Ken uzelve, het proces van zelf-transformatie, het Bodhisattva Pad (zelfverwerkelijking, zelfrealisatie, zelf-ontplooiing, Zelfreinigend vermogen, Zelfregulering) van Vicente Hao Chin en het individuatieproces van Carl Jung dienen daarbij centraal te staan.

In een introductie leg ik graag aan de hand van Ockhams scheermes en deze stellingen mijn ideeën aan u voor.

Ockhams scheermes geldt voor: Cultuursociologie bevindt zich op het snijpunt (emanationisme) tussen Cultuurwetenschappen en Sociologie, Evolutiebiologie tussen Evolutie en Biologie, Ethologie tussen Ethos (= karakter) en Biologie, Culturele psychologie tussen Cultuurwetenschappen en Psychologie, Sociobiologie tussen Sociologie en Biologie, Evolutiepsychologie tussen Evolutie en Psychologie, Paleontologie tussen Geologie en Biologie, Geochemie tussen Geologie en Scheikunde en Geofysica tussen Geologie en Fysica. Astrofysica tussen Fysica en Astronomie, Astrochemie tussen Astronomie en Chemie, Kwantumchemie tussen Kantummechanica en Scheikunde, Geochemie tussen Geologie en Scheikunde, Geofysica tussen Geologie en Fysica. De homo sapiens, de relatie tussen lichaam en geest, tussen Micro-economie en Macro-economie (Ondernemerschap en Rentmeesterschap. Door de convergentie van twee disciplines ontstaat synthese. Uiteindelijk draait het om het onderzoek dat betrekking heeft op de relatie tussen Unificatietheorie en Eenheid in Verscheidenheid.

Deze 27 stellingen zijn met name gebaseerd op De Geheime Leer, Deel I p. 563 (zie boven).
Evolutie vindt door emanatie plaats. Het Akasha-veld (Z.P.F.) is een energieniveau, ether het medium, de materie van Akasha. Ether wordt door een punt (snijpunt van de diagonalen 1./2. en 3./4.) gesymboliseerd.
Het zelfbewustzijn en het non-lokale bewustzijn zijn complementair. Het betekent uiteindelijk dat Geest en Lichaam, geesteswetenschappers en natuurwetenschappers gelijkwaardig aan elkaar zijn. De mens kan polariseren omdat er polariteiten bestaan.
De ’Hoofdroute’ heeft betrekking op de Gulden middenweg, de lichtzijde, het Rechterpad op Balancerend leiderschap. Het ‘en-en’/’of-of’ mechanisme geeft ook het RECHTER en het LINKER pad weer.

'Parijs'getekend, maar ijs blijft smelten (Michael Persson Volkskrant 22 april 2016 p. 15):
Het akkoord wordt geldig zodra 55 landen zich hebben aangesloten die samen verantwoordelijk zijn voor minimaal 55 procent van de broeikasgasuitstoot.
Europa heeft waarschijnlijk de meest complexe procedure. Niet alleen de Europese Commissie moet zich achter het akkoord scharen, maar ook de individuele lidstaten. Omdat dat naar verwachting wel een paar jaar gaat duren, speelt Europa, dat zich graag als grote trekker ziet van het klimaatbeleid, nu een bijrol in de achterhoede van het wereldwijde peloton.
Juist de Verenigde Staten en China, de twee grootste uitstoters van broeikasgassen (samen 38 procent) die jarenlang klimaatbeleid probeerden te dwarsbomen, hebben zich nu opgeworpen als grote aanjagers. De presidenten Obama en Xi zetten afgelopen najaar het vliegwiel van de onderhandelingen in werking toen zij samen hun gezamenlijke intenties bekendmaakten. Drie weken geleden beloofden zij 'Parijs' dit jaar al te ratificeren, en riepen ze de rest van de wereld op hetzelfde te doen.

In het onderzoeksrapport Eenheid in Verscheidenheid ('E i V') wordt de schuldencrisis tegen de achtergrond van de illusiecultuur geplaatst. Relatief staat tegenover absoluut. Het creëren van dichotomieën blijft uiteindelijk allemaal mensenwerk:
- Verkoper en Koper ('aanbodzijde en vraagzijde', 'crediteur- en debiteurlanden')
- Leraar en Leerling ('werkgever en werknemer', principaal-agentproblematiek, ’Heer en Slaaf’)
- Politicals & Professionals (Managementstijl)
- Toezichthouders en Directie
- Man en Vrouw (Anima en Animus)
- Luisteraar en Spreker
- Machthebbers bedrijfsleven en - overheid (amoreel)
- Gewetensvolle – en Gewetenloze machthebbers
- Spiritualiteit en Godsdienstwaanzin
- Neoliberalisme (marktfundamentalisten van het geseculariseerde Westen) en
IS (moslimfundamentalisten, superkapitalisme van het geïsmaliseerde Oosten)
- Marktfundamentalisten en Moslimfundamentalisten
- 'Waarnemer en Waargenomene'
Tussen beide partijen zit de stem van het geweten.

Een van de vijf cultuurdimensies, die Geert Hofstede in zijn boek Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen bespreekt heeft op de universele normen en waarden (geweten, 'Goed en Kwaad', natuurrecht, deugdethiek, natural and legal rights, Weltethos, rechten van de mens), die in alle culturen zijn terug te vinden betrekking. Prof. Hofstede: De menselijke natuur is wat alle menselijke wezens met elkaar gemeen hebben. De kwintessens van het verhaal 'E i V' gaat over de verborgen 5e dimensie, de middenweg Axis mundi (five-dimensional space), de zingeving van het leven.

Amanda Gefter In Einsteins achtertuin een duizelingwekkende toer langs de mooiste ideeën uit de natuurkunde
33/34: Wheeler verzon de termen 'zwart gat' en 'wormgat'.
44: Natuurlijk was Wheelers vreemde boodschap - het universum is een door zichzelf veroorzaakt circuit, de grens van een grens is nul – een invalshoek, maar ik had geen flauw idee wat dat betekende.
44/45: En toen ontdekte ik een thema. Gedurende het hele symposium was er een reusachtige roze olifant in de zaal: het antropisch principe. Het antropisch principe roept de hulp van ons eigen bestaan in om bepaalde kenmerken van het universum te verklaren: de grootte ervan, de fysieke constanten, het bestaan van de sterren en sterrenstelsels (zie ook p. 95, 255 en 261).

Jan Terlouw ZIJ DIE NA ONS KOMEN (Eerste John Rawlslezing, 26 oktober 2012) en de ‘Sluier van onwetendheid’ (veil of ignorance)
Sinds ongeveer het midden van de vorige eeuw doet zich een
nieuw probleem voor: we vragen meer van de aarde dan die kan leveren. Steeds als een probleem een relatie heeft met menselijk handelen, moet de vraag worden gesteld hoe rechtvaardig dat handelen is. Dat geldt dus ook voor het menselijk handelen dat leidt tot uitputting van de aarde. Daarbij gaat het om nu levende mensen die misschien door die uitputting zwaarder worden getroffen dan anderen, maar zeker zijn ook in het geding de rechten van nog ongeborenen. Zij zullen het straks met minder natuurlijke rijkdommen moeten doen dan wij. Past onze handelwijze, als het gaat om die aardbewoners van de toekomst, in de theorie van rechtvaardigheid van John Rawls?

Ervin Laszlo Derde millennium: de visie
Tijdens een toespraak op 21 februari 1990 voor het Congres van de Verenigde Staten die in gezamenlijke zitting bijeen waren zei de Tsjechische schrijver-president Václav Havel: ‘Zonder een wereldomvattende omwenteling in de sfeer van het menselijk bewustzijn zal niets ten goede veranderen.... en de catastrofe waar de wereld op afstevent - de ecologische, sociale, demografische, of algehele ineenstorting van de beschaving - zal onvermijdelijk zijn.’ Hij had gelijk. We kunnen niet het hoofd bieden aan de transformatie van onze economische, sociale, en ecologische systemen zonder een overeenkomstige transformatie van ons bewustzijn.

Een belangrijk deel van de verdeel en heers problemen die we signaleren hebben we door onvoldoende checks & balances (het dialectische model Evenwicht door Tegenwicht) zelf gecreëerd. 'De remedie is tegelijkertijd de kwaal' (geweten, 'Goed en Kwaad', 'Deugd en Ondeugd'). De vraag dringt zich op welke debacles moeten zich voordoen voordat echt actie wordt ondernomen. Het gaat mis, chaos dreigt wanneer voor onnatuurlijke selectie, een gesloten systeem wordt gekozen. Chaos, onbalans ontstaat omdat politici geen oog hebben voor de keerzijde van de medaille.

De manifesten van de atheïst Herman Philipse en de theïst Willem Ouweneel op Internet laten zien dat beide partijen diametraal tegenover elkaar staan. Veelzeggend is dat geen van beide al een doorslaggevend bewijs heeft gevonden. Relevanter is volgens Ervin Laszlo de vraag hoe heeft het universum zich kunnnen ontwikkelen tot een toestand waarin de biologische evolutie überhaupt heeft kunnen plaatsvinden.
Doordat de mens tot bewustzijn is gekomen heeft hij goed en kwaad leren onderscheiden. Elke religie richt zich in principe op Eenheid in Verscheidenheid.. Het betekent nog niet dat de ene religie niet superieur kan zijn aan de anderen, maar woorden zijn nog geen daden. Het latijnse woord religare betekent verbinden, het materiële met het geestelijke, het zichtbare met het onzichtbare, de non-lokale causaliteit in de hemel en de lokale causaliteit op aarde. Verbinden staat tegenover het principe van verdeel en heers (Divide et impera).

Om de snaartheorie (M-theorie) te beschrijven maakt Edward Witten van zowel spiegelsymmetrie als van supersymmetrie (Engelse versie) gebruik. Om de unificatietheorie te belichten past het rapport ‘E i V’ ook beide principes toe, maar belicht spiegelsymmetrie en supersymmetrie (complementariteit) vanuit een ander gezichtspunt. Dit gezichtspunt is gebaseerd op het Standaardmodel, de C-, P- en T-symmetry. De T-symmetry wordt door de eeuwige duur, het eeuwige nu, de absolute tijd tot uitdrukking gebracht.
De M van de M-theorie staat voor Magic, Mystery of Matrix. Het rapport ‘E i V’ heeft het liever over White Magic, Occultisme, het contrast van Black Magic. Om de spiegelsymmetrie en de supersymmetrie in het universum te symboliseren maakt het rapport ‘E i V’ gebruik van een pedagogisch denkmodel, het zogenaamde Morele kompas. Het Morele kompas is net als de M-theorie van Edward Witten een multidimensionaal verklaringsmodel. De 10 Dimensies van het morele kompas worden mede aan de hand van het Boek van de getallen verklaard. De tweede grondstelling brengt de integratie van complementaire, polariteit tot uitdrukking.

De getallen 3 (mannelijk) + 4 (vrouwelijk) = 5 (vijfpuntige ster van leven, Prana). Het pentagram met haar spits naar boven gericht is spiritueel en staat in het occultisme symbool voor de ‘rechterhand’. Discipelen van Pythagoras konden het pentagram in één beweging tekenen. Door de gulden snede-verhouding kun je het symbool tot in het oneindige doortrekken.

Robert Dijkgraaf (Interview Wilma de Rek Volkskrant 24 december 2011, p. 83:)
Blijkbaar is er een overkoepelend principe gevonden; wat is dat? Het antwoord is er nog steeds niet. Maar het is geweldig dat er in elk geval op papier een manier is om van de ene wereld in de andere te komen. Als je ooit van Europa naar Amerika bent gevaren, dan weet je dat die twee continenten op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Je weet alleen nog niet meteen hóé precies. De natuur weet het wel, die heeft het opgelost.Want de natuur werkt. Dus de oplossing is er.’
84: ‘Maar er is een andere kant in je die zegt: misschien is dit wel het begin van iets fantastisch. Dergelijke dingen hebben zich nooit op een geschikt moment aangekondigd. Een theoreticus bekijkt de natuur, voorspelt nieuwe verschijnselen en hoopt stiekem dat er iets anders gebeurt. Het zou kunnen dat straks blijkt dat 2011 een ongeloofijk jaar was. Het zou kunnen – al is de kans klein. Het wachten is op iemand die een echt briljant idee heeft hoe dit alles in elkaar past.’
Laat u dan alles waar u nu aan werkt, uit uw handen vallen?
'Dat denk ik wel. Ik geloof erg in de eenheid van kennis. Als je kijkt hoe we de universiteiten inrichten, hoe we de wetenschap vormgeven, dat is nu verdeel en heers, en dat is jammer. Zelfs in mijn eigen vakgebied, theoretische natuurkunde, werkt het zo'.
Waar bent u het nieuwsgierigst naar? Als u over veertig jaar doodgaat en verrassend genoeg toch God ziet staan, wat vraagt u hem dan?
‘Dan vraag ik hem wat het systeem van de wereld is. Dat is er namelijk, volgens mij. Ik ben ervan overtuigd dat we aan het begin staan van de kennis over de wereld. De kosmologen zeggen dat we 4 procent van het heelal een naam hebben gegeven. Dat wil zeggen dat we weten uit welke materie het bestaat. Van die overige 96 procent weten we niks. Als je hun tien jaar geleden had gevraagd hoeveel we begrijpen, hadden ze geantwoord: 100 procent. Want van die 96 procent wisten ze toen niet eens dat het er was. Wat we nu hebben, is alleen maar het begin, en zelfs dat niet.’

'Kapitale beslissingen neemt men nooit met het volle verstand' (Eelco Runia Volkskrant 24 december 2011)
Het besluit de nationale munten in te ruilen voor de euro was geen weloverwogen, rationeel besluit, maar een geval van God-zegene-de-greep. Dat betekent echter niet dat we er nooit aan hadden moeten beginnen.
Hans Hoogervorst die, toen het er op aan kwam, vóór de introductie van de euro stemde, is inmiddels van oordeel dat we er niet aan hadden moeten beginnen.
Hoogervorsts conclusie dat de introductie van de euro een ‘misgeboorte’ is, leidde tot het gebruikelijke naming and blaming.
Uit Hoogervorsts opmerking blijkt evenwel nog iets anders, iets dat minstens zo veel aandacht verdient als de vraag wie nu precies boter op zijn hoofd heeft. Zijn woorden suggereren namelijk een visie op besluitvorming die geen recht doet aan wat er destijds, twintig jaar geleden, gebeurde. Een visie die de situatie waarin we ons bevinden danig vertroebelt en die het vinden van een uitweg extra bemoeilijkt. Die visie – die je ook elders in politieken media veelvuldig tegenkomt maar die zelden zo kernachtig verwoord wordt als in de bovengeciteerde uitspraak van Hoogervorst – zou je het geloof in het weloverwogen besluit kunnen noemen.
Het geloof in het weloverwogen besluit is het geloof dat kapitale beslissingen zoals de introductie van de euromet het ‘volle verstand’ genomen kunnen en moeten worden. Dat is niet zo. Het is juist een kenmerk van ingrijpende, grensverleggende, of, zoals dat heet, ‘historische’ beslissingen dat ze niet genomen worden met het volle verstand. Dat is, als je er over nadenkt, eigenlijk ook volkomen logisch. Het ingrijpende, grensverleggende, ‘historische’, van dit soort beslissingen is dat ze een nieuw speelveld creëren, dat onmogelijk van tevoren in kaart gebracht kan worden vanuit het speelveld dat we in en door die creatie achter ons laten. Als we bij ons volle verstand zouden zijn, lieten we het wel uit ons hoofd ons oude vertrouwde bestaan op het spel te zetten en te gokken op wat het nieuwe ons te bieden heeft. Eén van de kenmerken van de evolutie van demenselijke soort is echter dat we, als individu, als groep of als soort, af en toe de kont tegen de krib gooien, weigeren het beste te maken van de situatie waarin we onszelf aantreffen en het eens lekker over een andere boeg gooien.
Dat het besluit de nationale munten in te ruilen voor de euro een geval van God-zegene-de-greep was, blijkt bijvoorbeeld uit wat André Szász, destijds directeur bij De Nederlandsche Bank, zich herinnert van een bijeenkomst in de Trèveszaal waarin het kabinet Lubbers III geïnformeerd werd over wat de introductie van de euro zou kunnen gaan betekenen. Szász vertelt dat premier Lubbers tijdens die bijeenkomst vroeg ‘of de politiek verantwoordelijken wisten waarmee ze bezig waren’ (de Volkskrant, 30 oktober 2010). Uit de reacties concludeerde Szász dat dat niet alleen niet het geval was,maar dat ‘de politiek verantwoordelijken’ het helemaal niet wilden weten. Van een complot van politici omde burgers te euro in te rommelen was volgens Szász dan ook geen sprake. ‘Het is erger: alsof (de politiek verantwoordelijken) het zelf maar beperkt wilden weten’.
In zijn In de schaduwen van morgen noemde Johan Huizinga veranderingen van speelveld heroïsch: ‘Heroïsme gaat over de schreef. Van tijd tot tijd moeten in deze wereld de dingen over de schreef gaan. Niemand kan wensen, dat de zaken in elk opzicht blijven voortsukkelen in de baan, waarin onvolmaakte wetten en onvolmaakter zeden ze gestoten hebben. Zonder heroïsche ingreep geen concilie van Nicaea, geen afzetting der Merovingers, geen verovering en grondvesting van Engeland, geen Hervorming, geen opstand tegen Spanje, geen vrij Amerika.’ Laten we blij zijn dat het heroïsme van onze dagen een civiel heroïsme is, een heroïsme dat niet gepaard gaatmet bloedvergieten, dat zich beperkt tot het een enkele keer durven doen van iets zonder daar met ons volle verstand bij te zijn.

Woensdag 25 mei 2005, AMSTERDAM - Alle ontkenningen van minister Zalm van Financiën en alle nuanceringen van het Centraal Planbureau ten spijt, was de gulden bij de introductie van de euro wel degelijk ondergewaardeerd. Dit zegt dr André Szász, oud-directeur van De Nederlandsche Bank (DNB), donderdagavond in het televisieprogramma Zembla, dat dan geheel gewijd is aan de euro en de Europese Grondwet.
Bolkestein (26 mei 2006) zei gisteravond in NOVA dat hij de VVD niet zou hebben geadviseerd om vóór de Euro te stemmen als hij had geweten dat het Stabiliteitspact niet gehandhaafd zou worden.

'Derde industriële revolutie in de maak' (Volkskrant 25 maart 2010):
Na de uitvinding van de stoommachine in de 19de eeuw en de computer in de 20ste, zal opnieuw een revolutie in de industrie plaatsvinden.
We staan aan het begin van een revolutie in marketing, waarbij merken worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Een groeiende groep consumenten kiest voor een duurzame levensstijl, en verlangt van bedrijven dat ze duurzaam en verantwoord geproduceerde producten leveren. Net als de eerste en tweede industriële revolutie zullen veranderingen schoksgewijs gaan, maar ze zijn onontkoombaar. Bedrijven die niet overstappen op duurzame producten, zullen de rekening gepresenteerd krijgen.
Bedrijven zullen al binnen enkele jaren verantwoord grondstoffen en productiemiddelen moeten inkopen. Niet omdat consumenten dit uit idealistische overwegingen verlangen, maar omdat het van cruciaal belang zal worden voor hun kostenniveaus, hun marges en hun merkwaarde. Nu wordt een dergelijk beleid nog als soft beschouwd, maar het refereert wel degelijk aan concrete zakelijke voordelen, zoals lagere kosten en omzetgroei, zegt Marco Gulpers van ING.
Economische en politieke crises enerzijds, en ontwikkelingen op het gebied van voeding, energie en water anderzijds, zullen leiden tot een verschuiving van de macht naar opkomende markten. Juist daar is duurzame productie een noodzaak en een wens.

'We moeten onszelf niet eenvoudiger maken dan wij zijn. Wij zijn vrij' (Jan Drost Volkskrant 1 oktober 2011):
Hersenonderzoekers als Dick Swaab zijn zo populair omdat zij ons bevrijden van onze vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar zij vertellen leugens. Wij zijn vrij.

'Vrije wil meet je niet met een hersenscan' (Daan Evers en Niels van Miltenburg Volkskrant 15 september 2011)
Swaab mag best meningen geven over dingen die buiten zijn specialisme vallen. Wel is het jammer dat hij zo weinig kritisch is over onderzoek dat met zijn mening overeenstemt.

Zeepbellen doen zich niet alleen op de financiële markten voor maar ook in de wetenschap. Een schoolvoorbeeld van halfslachtige denkkaders tonen wetenschappers als Victor Lamme en Dick Swaab, die zich slechts met één kant van de medaille, met Cargo Cult Science bezighouden. Victor Lamme maakt de denkfout dat een hersenscan niet meer toont dan de wetenschap waarop de EEG is gebaseerd. Een computer kan wel het denken, maar niet het voelen, de menselijke emoties (begeerte) simuleren. Of met andere woorden een EEG of fMRI kan wel elektromagnetische spanningen registreren, maar het is de mens die ze moet interpreteren en de cliënt die aan de hand van deze informatie moet leren zijn gedrag aan te passen.

Elementaire deeltjes (Elementaire deeltjes): De speciale relativiteitstheorie zegt dat waarnemers die zich ten opzichte van elkaar bewegen, gebeurtenissen in omgekeerde volgorde kunnen zien plaats vinden. In zeker opzicht gedragen antideeltjes die terugreizen in de tijd zich als gewone deeltjes die vooruit door de tijd bewegen, en gewone deeltjes die teruggaan in de tijd zijn equivalent aan antideeltjes die vooruit door de tijd reizen. Deze verwisseling is een ruimte-tijd spiegelsymmetrie. In 1956 voorspellen Tsung-Dao Lee en Chen Ning Yang enkele merkwaardige eigenschappen, die niet bij andere wisselwerkingen voorkomen, deze werden in 1957 door Wu experimenteel bevestigd: de zwakke processen (zwakke beweging?) blijken niet spiegelsymmetrisch te verlopen (de pariteit is niet behouden en er is evenmin symmetrie met processen waarbij de deeltjes door hun antideeltjes worden vervangen.

Begrijpen is volgens Spinoza de dingen zien in hun ‘logische afhankelijkheid’.
Het begrip toeval wordt in verband gebracht met ‘logische afhankelijkheid’ en ‘acausale geordendheid’ (Karma-Nemesis).
Dr. Jolande Jacobi boek De psychologie van Carl G. Jung (p. 21): Jung noemde, een modaliteit die er eenvoudigweg is, zonder oorzaak, ‘acausale geordendheid’.
Barbara Hannah boek Jung zijn leven zijn werk (p. 319): Jung toonde aan dat synchronistische gebeurtenissen slechts een specifiek voorbeeld lijken te zijn van een veel breder natuurlijk beginsel, dat hij ‘acausale geordendheid’ noemde, een modaliteit die er eenvoudigweg is, zonder oorzaak, zoals in het geval van de discontinuïteiten in de fyica (de geordendheid van energiekwantums, nucleair verval enzovoort) of de natuurlijke getallen.

De kwintessens die in het rapport ‘E i V’ naar voren komt wordt aan de hand van een zogenaamde 'Bewustzijnsschil' geïllustreerd. De schil is uit de vijf definities Ether-paradigma, Reflexief bewustzijn, Meta-leren (het Nieuwe leren), de Hermeneutische cirkel en de Unificatietheorie opgebouwd. De hierbij gevolgde denkwijze wordt door de publicatie Het transcenderen van de conceptueel-symbolische kode van Francis Heylighens weergegeven.

De vijf definities (perspectieven) van de 'bewustzijnsschil' geven een toelichting op meta-niveau om de samenhang, de eenheid van de grote verscheidenheid aan thema’s beter te illustreren. Elke definitie biedt successievelijk het kader voor de volgende definitie met een hoger abstractieniveau. De definitie Unificatietheorie bevat het algemene raamwerk, de kwadranten geven een verbijzondering.

Daniel Ofman beoogt met zijn boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties de zelfkennis van de manager te verrijken.
Aan welke 'supertoezichthouder' of inspiratiebron (Vicar of Christ) geven we de voorkeur en welke visie van het 'Goede - Ware - Schone' wordt uitgedragen? Of met andere woorden kiezen we voor het eigen koninkrijkje, de 'bv Ego' of het koninkrijk in de hemel, het hemelse rijk?

De categorie alles van Wikipedia heeft vijf categorieën. De 'bewustzijnsschil' sluit op deze Wikipedia categorieën aan:

Categorie: AllesCategorie: UnificatietheorieEeuwige wederkeer
CultuurGechiedenisFilognosieMorele kompasTriade en Tetrade
1. Heelal7. Mens en MaatschappijPolitiek7. Hermeneutische CirkelMythos
2. Wetenschap6. WikipediaWetenschap6. Meta-lerenLogos
3. Religie5. TechniekReligie5. Reflexief BewustzijnTheos
4.b Natuur4. PersoonNatuur4.b Ether-paradigmaHolos

De 'Categorie: Alles' onderscheidt 'Wat en Hoe', in de linker kolom het 'Wat' en in de rechter kolom het 'Hoe'. De geschiedenis leert dat het morele kompas een proven technology laat zien.

Interdisciplinair
In de systeemleer staat de ‘4’ voor het terugkoppelingsmechanisme, dat op de invoer, de verwerking en de uitvoer volgt. De hemelse ‘1 2 3’ ontstaat wanneer de aardse ‘4’, het terugkoppelingsmechanisme harmonie creëert. Dit terugkoppelingsmechanisme heeft op de levenskunst, de zin van het leven betrekking. Een tipje van de sluier wordt opgelicht. De driehoek van Pythagoras is nog steeds actueel. Het ultieme ordeningsprincipe, de negentropie is al millennia bekend.

In het onderstaande overzicht (bovenste gedeelte) verloopt daarom ‘input – verwerking – output’ van rechts naar links. De natuurfilosofie verbindt de fysica met de metafysica, de geestkunde. Een ommekeer in het denken ontstaat wanneer de natuurfilosofie volgens het inzicht van Francis Bacon weer centraal komt te staan.

Feedback - FeedforwardOutputVerwerkingInput
Wiskunde, MeetkundeEindig (Relatief)RuimtetijdOneindig (Absoluut)
 Punt, Lijn, Driehoek, Cirkel, Lemniscaat 
Wetenschap (PQ)Bèta (Objectief)Gamma (Intersubjectief)Alfa (Subjectief)
Natuurfilosofie, later:Natuurkunde (Snaartheorie)Theorie van allesGeestkunde (Unificatietheorie)
 EntropieEmergentie1Negentropie
Psychologie (IQ)Analyse (Carl Jung)Ken uzelveSynthese (Roberto Assagioli)
 Linkerhelft hersenhelftBreinRechter hersenhelft
Sociologie (EQ)IndividueelKwaliteit van de samenlevingCollectief (Kruiskatalytisch)
Filosofie (SQ)SolipsismeNature (philosophy)Animisme
PolemologieVredeOorlogCasus belli
   
Feedback - FeedforwardInputVerwerkingOutput
 Bewustzijnsevolutie (Ommekeer)Éne werkelijkheid (Harmonie2)Eeuwige wederkeer
Ethiek (Religie)Zo binnen, Zo buitenSymmetrie (SQ)Zo boven, Zo beneden
- TijdsymmetrieAtoomWat is leven? (EQ)Levensatoom (Eeuwige wederkeer)
- SpiegelsymmetrieFenomenaleVerbeeldingskracht (IQ)Noumenale
- MateriesymmetrieMaterialismeGebroken symmetrie (PQ)Idealisme
 AtheïstAgnostTheïst
 KwaadWederkerigheid (Gulden regel)Goed
 DystopieDoublethink (2 + 2 = 5)Utopie
EvenwichtskunstenaarOmmekeerLevenskunstenaar3Duurzame samenleving (Evolutie)

1) Muziek kan niet tot geluidstrillingen worden gereduceerd, veroorzaakt door een specifieke omgang met stukken materie. Pythagoras heeft al onderkend dat: Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Een melodie is meer dan een verzameling losse tonen. Een levend wezen is meer dan een verzameling cellen. Een cel is meer dan een verzameling moleculen. Emergentie verwijst naar het geheel is meer dan de som van de delen.

2) Om harmonie en eenheid te creëren zijn de creatieve deugden van Karl Christian Friedrich Krause vermeldingswaard: de creatie van persoonlijke autonomie (een aansporing tot zelfverlichting); de creatie van autonomie voor anderen (een aansporing tot politieke rechtvaardigheid); de creatie van interacties met de totaliteit (een positieve aanvaarding van een universeel humanisme); de creatie van schoonheid (het bevorderen van kunst en cultuur); en ten slotte de creatie van een eenheidsperspectief waarin alle genoemde creaties samen worden gebracht (een pleidooi voor panentheïsme). Zijn einddoel is een humanisme: een 'mensheidsbond', de maatschappij van de 'Humanitas' - een sociaal kunstwerk dat op alle fronten en alle niveaus uitdrukking geeft aan harmonie en eenheid.

3) Onder het thema Levenskunstenaar zijn fragmenten verzameld om ons inzicht met betrekking tot – Geest - Ziel - Lichaam - te verruimen en een betere toekomst te creёren. Al viert het opportunisme in de politiek - business as usual - hoogtij (zie Wim Couwenberg CDA in het succesvolle voetspoor van de PVV?). Door slechte tijdingen te negeren los je geen problemen op. De chaostheorie leert dat er een verborgen orde achter het schijnbaar chaotische gedrag van elk systeem schuilgaat.

Bij het Reflexief Bewustzijn gaat het om de wederkerigheid tussen het verticale (non-lokale) en het horizontale bewustzijn, de synchronisatie van de rechter - en de linker hersenhelft. De wisselwerking heeft op de lateraliteit van de rechter - en de linker hersenhelft betrekking.

De zintuigen zijn de schakel tussen lichaam en geest. Plaatje „Der Körper als Spiegel der Seele“ (tot slot)

Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de linker – en de rechterhersenhelft, is voor het creëren van balans verantwoordelijk.
De kosmos heeft vier dimensies: drie ruimte, één tijd. We leven in een vierdimensionaal ruimte/tijd-continuüm, het eeuwige NU. Het morele kompas wordt gebruikt om de 5e dimensie, de kwintessens van het aardse ruimte/tijd-continuüm te belichten.
Het is zeker niet eenvoudig om op gene zijde van de verborgen 5e dimensie grip te krijgen. Voor gene zijde kan ook naar de kwantummonade van Amit Goswami worden verwezen.

Naast aarde-, lucht- en watervervuiling bestaat er ook geestelijke vervuiling. Maar gelukkig bestaat er ook het zelfreinigende vermogen (catharsis).

Paus Benedictus waarschuwt voor geestelijke vervuiling
"Net zoals wij tegen de vervuiling van de lucht zijn, moeten wij ook niet akkoord gaan met de vervuiling van de geest", klonk het. "Wij raken veel te snel gewend aan alles wat onze geest en ons hart vergiftigt. Bijvoorbeeld door beelden die de lust, het geweld en de verachting van man en vrouw op een spectaculaire manier tonen."

Meer aandacht voor geestelijke vervuiling
Bij de officiële opening van het nieuwe bedrijfsgeneeskundig centrum in het Botlekgebied heeft de staatssecretaris van volksgezondheid, dr. R.J.H. Kruisinga, gevraagd om grotere aandacht voor de geestelijke vervuiling van het Nederlandse volk,
„We doen alles voor de materiële gezondheid van de mensen. Terecht, maar het wordt tijd dat we ons bezorgd maken om de geestelijke volksgezondheid (3 mei 1971).
Door de toenemende welvaart neemt de geestelijke vervuiling toe, zo meent de staatssecretaris. De agressie en de onverdraagzaamheid onder het Nederlandse volk groeit gestadig. Het aantal gevallen van agressie met gebruikmaking van vuurwapens in de afgelopen vijf jaar is al vervijfvoudigd (van 55 in 1965 tot 280 in 1970).

De neurochirurg Pierre Vinken heeft gelijk wanneer hij stelt: De emoties die wij onbewust aan het hart toekennen - liefde, betrokkenheid, bezieling, intimiteit - zijn nog dezelfde als die van eeuwen geleden. En mijn intuïtie zegt mij dat deze gevoelens van het hart van een hogere orde zijn dan de regels van het verstand. De ziel huist niet in het brein, maar in het hart. Het is dus niet verwonderlijk dat de neurobioloog Dick Swaab haar niet heeft kunnen vinden. Swaab is een ééndimensionale denker die meent de éne werkelijkheid vanuit één discipline te kunnen verklaren. Het rapport ‘E i V’ past daarentegen een interdisciplinaire benadering toe.

In het apport 'E i V' draait het om de wisselwerking tussen psychologie, sociologie, filosofie en ethiek. In het rapport ‘E I V’ staat religie in het bijzonder voor levenskunst, de moraal van het verhaal.

Rapport E i V: Theosofie:Dualiteit in de evolutieRapport ‘E i V’,de natuurlijke kringloop (1 - 3 - 2 - 4):
8. Ethiek6. Sociologie    
Deel VIIDeel V1. Goden3. KosmosMacrokosmosTijd-as
1. 'Vuur' ----3. 'Lucht'7. Âtma5. Manas1. Ruimte, Wat ----3. Absolute tijd, Ruimteloosheid
||||||
4. 'Aarde' ----2. 'Water'4.b Kama6. Buddhi4. Relatieve tijd ----2. Materie, Hoe
Deel IVDeel VI4.a Chaos2. AtomenTijd-asMicrokosmos
5. Psychologie7. Filosofie  5e element Ether(snijpunt van de diagonalen 1./2. en 3./4)

Linker kwadrant: 5e element Ether, snijpunt van de diagonalen 1./2. en 3./4. Het fysieke - en emotionele lichaam, de mentale psyche en de monadische geest correleren met de vier typen toestanden van Ken Wilber. Het element ether, de kwintessens brengt de heelheid, de energetische samenwerking op het fysieke, emotionele, mentale, en spirituele vlak tot uitdrukking.
Middelste kwadrant: Het 5e element de Monaden met als voertuig Theos. De term sutratman brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.

Albert Einstein, Relativiteitstheorie, de eenheid van Massa, Tijd en Energie (Kracht, Beweging) - Ruimte - Tijd - Beweging (Standaardmodel).

Theorie van allesUnificatietheorie (x)Rapport Eenheid in Verscheidenheid 
Ruimte (Energie)Inertie (Tijd-as)1.Zwaartekracht (M/V)3. Spiegelsymmetrie
RelativiteitstheorieMorele kompas7. Hermeneutische cirkel (SQ) ----5. Reflexief bewustzijn (EQ)
||||
SnaartheorieQuantummechanica (Microkosmos)4.b Ether-paradigma ----6. Meta-leren
BewegingMaterie, Massa4.a Materiesymmetrie (PQ)2. Tijdsymmetrie (IQ)

x) Het 'Hoe en Wat', 'Ether-paradigma en Reflexief bewustzijn' staat tegenover 'Wat en Hoe', 'Hermeneutische cirkel en Meta-leren'.

De Vierde , de Vijfde (belangengroepen) en de Zesde macht (Mediahype, Mediacratie) kunnen enerzijds aan de balans bijdragen anderzijds de balans verstoren. Aanvankelijk is in het onderstaande rechter kwadrant van deze indeling gebruik gemaakt. In de nieuwe indeling worden de media nu als vijfde macht en de adviesbureaus als zesde macht aangemerkt. In het rechter kwadrant worden de adviesbureaus en de belangengroepen tot de vijfde macht gerekend.

Cultuur (Gechiedenis)Wikipedia categorieën 
UnificatietheorieDefinitiesTrias Politica ende 4e, 5e en 6e macht
1. Heelal3. Religie4.b Vierde hogere MachtZesde Macht, Zenders, Media
7. Hermeneutische Cirkel ----5. Reflexief Bewustzijn4.a Vierde lagere Macht ----2. Uitvoerende macht
||||
4. Ether-paradigma ----6. Meta-leren1. Wetgevende macht ----3. Rechtsprekende macht
4.b Natuur2. WetenschapOntvangersVijfde Macht Lobbyisten
Snijpunt diagonalen: Cultuur  

Bij de diagonalen 1./2. en 3./4. gaat het om het basisprincipe, de complementariteit, de wederkerigheid tussen het 'Wat en Het hoe' en vice versa tussen beide polen op één diagonaal, maar hetzelfde mechanisme bestaat ook weer tussen beide diagonalen etc. Hierbij kan men denken aan wat de Taoïsten de "10.000 dingen" noemen. Het gaat er om in de '10.000' dingen, in de complexe werkelijkheid het patroon in het geheel te herkennen.

De 5e categorie Wetenschap, de 5e dimensie staat in het rapport ‘E i V’ voor methodologie. Het biedt een handvat, namelijk de ‘bewustzijnsschil’ om aan de unificatietheorie handen en voeten te geven. Of met andere woorden te laten zien hoe de 'Kwantumshift in het wereldbrein' geleidelijk plaatsvindt. Het is net als met Geest en Lichaam, hemel en aarde, Zo boven, Zo beneden, top down en bottom up, deductief en inductief. Het zijn de twee complementaire kanten van een medaille, het is de psyche, de schakel tussen geest en lichaam waar het in de Kwantumshift, de Unificatietheorie echt om draait.

Winnie Sorgdrager: 'Cultuur speelt in het regeringsbeleid geen enkele rol’ (Volkskrant 29 december 2005):
Kunst moet, iedereen zal je vertellen dat dat belangrijk is, maar eigenlijk is het franje. In mijn tijd kwam cultuur in de ministerraad niet aan de orde.
Dat is slecht. Hoe belangrijk kunst is, realiseert men zich pas als het weg is. Cultuur moet bij een minister worden ondergebracht. Een minister heeft meer power. Een samenleving heeft een materiële infrastructuur en een immateriële. Die laatste kun je niet zien, maar die heeft een grote invloed op de kwaliteit van de samenleving. Recht, cultuur en onderwijs behoren tot de laatste groep.

In het rapport 'E i V' wordt de stelling verdedigd dat een duurzame samenleving mogelijk is door met de geestkunde en de natuurkunde, de beide zijden van de medaille, de éne werkelijkheid rekening te houden. Voor het toepassen van deze integrale denktrant is een cultuuromslag nodig.

Wat staat er in ISO 26000?
Op deze pagina’s wordt informatie gegeven over de inhoud van de nieuwe wereldwijde richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO).
ISO 26000 biedt een vrijwillig toepasbaar raamwerk, dat ondersteuning biedt aan alle soorten organisaties die verder willen met implementeren van MVO.

Het Morele kompas belicht de 5e dimensie, de communicatie, de kwintessens, de alomvattendheid van het aardse ruimte/tijd-continuüm. Het morele kompas i is een hulpmiddel om te leren de wereld, de éne werkelijkheid beter te begrijpen.

Met behulp van het morele kompas laten we zien dat het reflexief bewustzijn, zowel Micro als Macro, het beste op de éne werkelijkheid aansluit. De éne, natuurlijke werkelijkheid bestaat uit tegengestelde, complementaire krachten.

De relativiteitstheorie toont de wisselwerking tussen Energie en Materie, materiesymmetrie. Complementariteit, synthese ontstaat door de wisselwerking tussen universele krachten (Wederkerigheid). Zelf heb ik het liever over Creative Design. De natuur zit vol creativiteit en vernieuwing.

Het 5D-concept gaat echter niet van de materie, maar van de keerzijde, de ruimte ('energie'), de leegte (tzimtzum) uit.
Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat het misloopt wanneer de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Er is niets nieuws onder de zon.
Technologie zal uiteindelijk de wereld niet redden. Het gaat in eerste instantie om de keerzijde van de medaille. Mannen geloven veelal in technologie, vrouwen daarentegen in de keerzijde.

Manita Overweg schrijft in haar publicatie Van Tijdbeheer naar Energiemanagement: De bedrijfscultuur is gebaat bij een ontspannen sfeer, hetgeen weer resulteert in twee andere voordelen: Er vallen minder werknemers uit omdat men graag werkt en het volhoudt! Omdat er minder medewerkers uitvallen, hoeven er minder medewerkers vervangen te worden.

René Meijer De Energiekwestie en de Orde van de Tijd - Het paradigma voor de Nieuwe Wereldorde.
Het boek is een pamflet voor een nieuwe energiepolitiek waarin de z.g. vierde generatie duurzame energietechnologie wordt besproken. De vierde generatie is de generatie die volgt op de rond 2000 ontwikkelde duurzame energie uit biobrandstof, zonne-energiecentrales, getijden en energie opgepompt met heet water uit diepere aardlagen. De nieuwste generatie duurzame energietechnologie bestaat uit die machines die rechtstreeks de energie uit de ruimte zelf halen. Ruimte-energie, die ook wel bekend staat als nulpuntsenergie, vacuümenergie of vrije, radiant energy is de energie van de toekomst, de energie die de mensheid voor een complete paradigmaverschuiving in de wetenschap zal plaatsen. Er zijn namelijk duizenden patenten ontwikkeld door honderden uitvinders de laatste twee eeuwen waarmee men z.g. overunity energie - meer output dan input - uit o.a. speciale elektrolyse kan halen, uit verschillende soorten magneetmotoren, uit zwaartekrachtmotoren, uit edelgassen in magnetische velden, uit vibraties van elektrische en magnetische velden, uit het wervelen van lucht, water en olie, uit exotische elektronenclusters en meer van dergelijke vindingen. Ze vormen samen een enorme lading die vroeg of laat met één laatste druppel, te weten een makkelijk repliceerbaar experimenteel bewijs, het oude paradigma van het relativisme omver zal werpen. Het is waar en vele schrijvers hebben het in ons tijdgewricht al beweerd: we staan aan de vooravond van een grote omwenteling. Het betreft een benadering die al heel lang i.v.m. de winsten geboekt met vervuilende en milieu-destructieve verbrandingsmotoren in de verdrukking zit. Sedert de uitvinders Keely en Tesla zijn er al uitvindingen die het concrete bewijs van de ether vormen. Het zijn 'Ethermachines', die concreet de energie van de ether in bruikbare energie omzetten. Tot voor kort nog onderdrukt als zijnde in strijd met de wetten van de thermodynamica, is de zaak nu formeel wetenschappelijk steeds moeilijker te ontkennen. Zelfs oudgedienden van geheime diensten in Amerika doen er al een boekje over open wat men in deze allemaal van neergestorte vliegende schotels en gevangen aliens leerde... Het overleven van de mensheid staat n.l. op het spel: ons milieu kan niet langer onze destructieve energiepolitiek dragen.

Wouter ter Heide: Kortom, voor het bedrijven van toegepaste politiek (politiek die aansluit op de recente wetenschappelijke ontdekkingen), is primair begrip nodig voor het beeld van de werkelijkheid ‘als eenheid’, zoals de moderne natuurkunde die oproept. De wereld waarin voor losse, autonome onderdelen steeds minder plaats is, zoals de natuurkundige Fritjof Capra in zijn recente boek Hidden Connections duidelijk maakt. Deze nieuwe wereldorde, hoe ongrijpbaar (want niet partij- en/of persoonsgebonden!) die ook moge zijn, is dan ook in dat puur wetenschappelijk perspectief gelegen en niet in het imaginaire ‘as van het kwaad’-perspectief waarmee de godvruchtige president Bush ons een rad voor de ogen probeert te draaien, met als doel ons voor zijn diabolische (oorlogs-)karretje te spannen. Ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de enig overgebleven supermacht, die zich nadrukkelijk afficheert als de grootste democratie, momenteel wordt geleid door een malade imaginaire. Met behulp van onze onovertroffen onafhankelijke media, waarbij ik uiteraard niet doel op de STER-reclame maar op discussie programma’s van het kaliber Buitenhof, moet deze onverteerbare politieke werkelijkheid echter op geweldloze wijze effectief aan de kaak gesteld kunnen worden. De ontmaskering die daarvan het gevolg is, maakt tegelijkertijd de weg vrij voor aansprekende (want vreedzame!) politieke hervormingen. Structurele hervormingen die hout snijden, niet alleen op nationaal maar ook op mondiaal niveau, en uiteindelijk zullen leiden tot de politieke hemel op aarde. Daarmee doel ik op een wereldorde die niet is geschoeid op de militaire leest van ‘uncle Sam’ maar op de humanitaire van de VN.

Bij de presentatie van het boek Omhoog kijken in platland van Kees Dekker e.a liet Ronald Plasterk blijken het grondig oneens te zijn dat het christelijk geloof uitstekend kan samengaan met de evolutietheorie door van een ‘intelligente ontwerper’ uit te gaan. Wetenschap heeft geen argumenten voor of tegen het geloof; ze hebben niets met elkaar te maken, zei Plasterk tegen de verzamelde pers.
Daar zouden de oude wijsgeren als Pythagoras en Plato het zeker mee oneens zijn.

De telling van Pythagoras brengt niet alleen de ultieme symmetrie van 'Zaaien en Oogsten' (reciprociteit), maar ook de in het heelal, de in de ruimte verborgen absolute eeuwige perpetuum mobile, de universele beweging (een beweging van bijvoorbeeld '4 naar 5' en vice versa of 'abiogenese naar autopoiese' en vice versa ) of trilling tot uitdrukking. Spreken (het woord is vlees geworden), maar ook muziek kan niet tot geluidstrillingen worden gereduceerd, veroorzaakt door een specifieke omgang met stukken materie. Het gaat wel degelijk om de ‘muziek der sferen’. De getallen van Pythagoras beelden een harmonische relatie, een specifieke categorie van betrekkingen, de verborgen 5e Dimensie, Synthese uit. Pythagoras was een interdisciplinair wetenschapper. De hamvraag blijft wat is de oerbron van deze beweging of trilling?

Structure follows Strategy
In het rapport 'E i V' is de strategie op de zes Darshana’s gebaseerd. Om de continuïteit van organisaties te waarborgen het principe 'Structure follows Strategy' toepassen. De organisatiestructuur wordt in met name bureaucratische organisaties te vaak een doel op zichzelf. De bekende 4e macht kan gewenste veranderingen tegenhouden. In bureaucratische organisaties staat veelal niet de klant, waar het feitelijk om moet draaien, maar het bouwen van koninkrijkjes centraal. Om het circuit van grijze muizen managers te doorbreken de projectorganisatie centraal plaatsen.

De middelmatigheid regeert. De zesjescultuur in Nederland is een afspiegeling van het regeringsbeleid. Je krijgt het management dat je verdient.

Het is niet zo moeilijk om een wereld zonder mensen voor te stellen. De door Ervin Laszlo gesignaleerde wereldvraagstukken van milieuvervuiling en schaarste aan grondstoffen zouden zich niet voordoen. Gelukkig biedt de schepping een mogelijkheid door schade en schande wijs te worden. In plaats van het materiële, lineaire denken dient aan het immateriële, evolutionaire kringloop denken meer aandacht te worden gegeven. Er bestaan meer opties om naar de wereld te kijken. Met name de interdisciplinaire benadering brengt de wetenschap een stapje verder. In de esoterie zijn geest en lichaam de twee toestanden van het ENE, dat noch geest noch stof is; beide zijn latent het absolute leven.

Er gaapt een aanzienlijke kloof tussen de erkenning van de opwarming van de aarde en de bereidheid daaraan consequenties te verbinden. Vooral het Westen zou schuldbewust zijn levenswijze drastisch moeten herzien. Want dat leeft ecologisch op veel te grote voet. De complexiteit van het vraagstuk is geen reden voor struisvogelpolitiek. Dat we toestaan dat de wal dan maar het schip moet keren. Om aan het oplossen van dit wereldvraagstuk een realistische bijdrage te leveren dienen we het zoeken naar nieuwe ideeën, naar nieuw beleid te intensiveren.

Uit het onderzoek naar het verschijnsel organisatiecultuur is als belangrijkste conclusie naar voren gekomen dat het nuttig is om management by trial and error aan te vullen met management by learning. Om het zelfregulerende vermogen van markten te herstellen dient de overheid zich meer op het gelijkheids- en gemeenschapsmodel van A.P. Fiske toe te leggen. De eenzijdige nadruk op het marktmodel, het marktdenken veroorzaakt de problemen.
Of met andere woorden het loopt in het leven spaak wanneer we niet gaan voor het heelheidsstreven van Teilhard de Chardin.
Ook kunnen we hierbij denken aan de route, de verschillende stadia, om tot een harmonische innerlijke eenheid te komen van Roberto Assagioli.

Volgens een in de systeemleer bekende regel ‘Garbage in - garbage out’, voor de secularisatie ‘Zaaien en Oogsten’, is het voor het verkrijgen van de gewenste uitvoer nodig eerst de invoer te veranderen. Het leven bestaat niet alleen uit consumeren, de Stof, maar zoals de wijsheidsboeken ons eerder hebben laten zien ook uit de Geest. Het boek ‘Corpus Hermeticum’ p.203: Het is de weg van kennis die tot zelfkennis, ja tenslotte tot Gnosis leidt, een fundamentele kracht tot levensvernieuwing. ‘Het denken met het hart en het voelen met het hoofd’. Voor het creëren van een spiritueel ecosysteem is het verleggen, het laten oplossen van grenzen een eerste voorwaarde.

De mensheid moet voorkomen dat ecosystemen duurzaam ontregeld raken. Om duurzame ecosystemen te behouden is een omslag in het denken gewenst en het verleggen, het laten oplossen van grenzen een eerste voorwaarde. In plaats van dat elke discipline met zijn eigen ding bezig is dienen we beter naar elkaar te luisteren. Duurzame innovatie vraagt om het creëren van en-en oplossingen.

De kenniseconomie moet uiteindelijk tot een duurzame ontwikkeling leiden. Om de continuïteit van het leven te waarborgen is meer aandacht voor natuurbehoud nodig. Daarvoor is het nodig dat veel schotten worden afgebroken. Probleem en oplossing nauwer met elkaar in verband worden gebracht. Door tegenstellingen te verkleinen, twee tegendelen meer in balans te brengen, te integreren ontstaat een hogere waarheid. In zijn algemeenheid gaat het om het scheppen van eenheid in verscheidenheid.

Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.

<< vorige || volgende >>

Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.